Gemeente Leiden

Computers gemeente Leiden 'millenniumproof'

Wat doet de gemeente aan het millenniumprobleem? Met het wegtikken van de dagen voor het jaar 2000 zullen velen zich dat afvragen. De Gemeente gaat u door middel van deze rubriek komende vijf weken informeren over alles wat met de millenniumwisseling te maken heeft. In deze aflevering staat het belangrijkste probleem centraal: de computers. In volgende afleveringen zullen onder meer de voorbereidingen bij brandweer, politie en GGD aan de orde komen.

Het 'Millenniumprobleem' is grotendeels opgelost. Deze computer van de gemeente zal het over één seconde nog gewoon doen. Foto: Wim van Noort. De komende jaarwisseling zal anders zijn dan anders. De een zal hierbij feestelijke gevoelens hebben, anderen maken zich misschien zorgen over wat het millenniumprobleem wordt genoemd.

Wat is het millenniumprobleem precies?
Het gaat allemaal om een klein computerprobleem dat grote gevolgen kan hebben als er niets aan wordt gedaan.
In iedere computer zit een klok, die de datum en de tijd bijhoudt. In oude machines is de datum met maar twee cijfers weergegeven. Van het jaartal 71 maakt de computer dan 1971 door er 19 voor te zetten. Straks gaat het jaartal echter over op 00 en maken oude computers en programma's hier dus 1900 van. Daardoor kunnen allerlei storingen ontstaan. Omdat computers weer verbonden zijn met andere computers, kan het probleem zich gemakkelijk verspreiden.

Wat is eraan gedaan?
Overal waar mensen afhankelijk zijn van computers, hebben specialisten tests uitgevoerd om te kijken of de apparaten 'millenniumproof' zijn. Alle denkbare problemen zijn opgelost door programmatuur te vernieuwen en computeronderdelen te vervangen. Bedrijven, instellingen en de overheid zien de oudejaarsnacht met vertrouwen tegemoet. Om het zekere voor het onzekere te nemen heeft de gemeente Leiden een team gevormd van brandweerlieden, politieagenten, ambulancepersoneel en ambtenaren, die gedurende de millenniumwisseling paraat zullen zijn.

Wat is de stand van zaken bij de gemeente?
Het functioneren van de gemeente is op allerlei manieren afhankelijk van computers. Men kan hierbij denken aan het overmaken van de maandelijkse uitkeringen, maar ook aan het bijhouden van het bevolkingsregister. Daarnaast bevatten liften, cv-installaties, inbraakalarmen en de besturing van automatische bruggen mogelijk computerchips. De gemeente heeft alle 'objecten' die gevoelig zouden kunnen zijn voor millenniumproblemen geïnventariseerd en met behulp van de leveranciers getest. Het viel erg mee: alle pc's waren al vervangen door nieuwe en alleen enkele oude computerprogramma's bleken vast te lopen of verkeerd te werken. Op een paar na zijn al deze problemen opgelost en de laatste zullen in de komende weken volgen.

Tip
Als u meteen na de jaarwisseling een paspoort of een rijbewijs wilt aanvragen of verlengen, dan is het verstandig om dit ruim van tevoren, eind november of begin december, te doen. Hiermee kunt u de eindejaarsdrukte vermijden en heeft u het document op tijd in handen.

Deel: ' Computers gemeente Leiden 'millenniumproof' '
Lees ook