Consumentenbond


Bond dringt aan op opt-in regeling spam
31 augustus 2001

De Consumentenbond heeft in een brief aan het Europees Parlement verzocht te stemmen voor een opt-in regeling bij ongewenste reclame via e-mail. Alleen dan hebben consumenten optimale mogelijkheden om gebruik van hun gegevens voor reclamedoeleinden te voorkomen.

Op 5 september stemt het Europees Parlement over een richtlijn die moet voorzien in de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie. Daarbij wordt ook gestemd over hoe consumenten kunnen aangeven dat ze geen reclame via e-mail wensen te ontvangen, opt-in of opt-out.

De Consumentenbond vindt het erg belangrijk dat er een opt-in regeling komt. Consumenten moeten dan zelf aangeven dat zij reclame via e-mail willen ontvangen. Bij opt-out gaan bedrijven ervan uit dat zij reclame mogen versturen. Als consumenten dat niet willen, moeten ze dat expliciet aangeven. Een opt-in regeling is de enige manier waarbij consumenten zelf kunnen kiezen of zij commerciële e-mail willen ontvangen.

Daarbij kunnen de kosten voor het ontvangen van spam aardig oplopen. Voor bedrijven zijn de kosten van het versturen van ongevraagde e-mail minimaal, terwijl de consument betaalt voor het downloaden en de opslag bij de provider. Doordat de kosten voor bedrijven zo laag zijn, is er wat dat betreft geen drempel meer om reclame te versturen. E-mail wordt dan steeds meer onbruikbaar doordat het verstopt raakt met ongevraagde commerciële informatie.

De Bond hoopt dat het Parlement zijn verzoek inwilligt en voor opt-in zal stemmen, zodat consumenten optimale keuzevrijheid krijgen en niet lastig gevallen worden met reclameboodschappen waar zij niet om gevraagd hebben.

Deel: ' Comsumentenbond vraagt EP om opt-in regeling spam '
Lees ook