Gemeente Leiden

Concept Marktverordening 2001 en Marktennota ter inzage

Leidse markt: kwaliteit, service en gezelligheid

Een onderzoek naar de verschillende Leidse markten wijst uit dat er toekomst zit in de markt. Het is wel zaak dat de marktverordening wordt aangepast aan de eisen die een modern marktbedrijf hieraan stelt.

MILIEU EN BEHEER - Markten in allerlei vormen zijn altijd belangrijk geweest voor Leiden. De afgelopen tien jaar hebben de Leidse markten het moeilijk gehad, maar met name de laatste jaren hebben de centrummarkten op woensdag en zaterdag en de wijkmarkt in de Merenwijk veel terrein terug gewonnen.
Dit is duidelijk geworden uit een onderzoek van de gemeente Leiden. Vijfhonderd Leidenaren uit verschillende wijken hebben aan de telefonische enquête meegewerkt. Uit de enquête blijkt dat marktbezoekers over het algemeen tevreden zijn over de kwaliteit, service en gezelligheid op de verschillende markten. Aandachtspunten zijn de bereikbaarheid van kramen en de netheid en hygiëne op de markt. Dat kan volgens de geënquêteerde Leidenaren beter.

Boerenmarkt integreren
De centrummarkt trekt bezoekers uit alle lagen van de bevolking. Het onderzoek ziet dan ook een belangrijke sociale functie weggelegd voor de markt. Het productaanbod en de relatief lage prijzen zijn voor alle bezoekers belangrijke motieven om naar de markt te gaan. Daarnaast gaan veel mensen naar de markt 'voor de gezelligheid'. De centrummarkt doet het de laatste jaren goed. Dat geldt niet voor de maandagse boerenmarkt, die slecht wordt bezocht. Uit het onderzoek blijkt dat maandag niet de meest geschikte dag is voor een markt. De gemeente stelt voor de boerenmarkt samen met de woensdag- of zaterdagmarkt te houden.

Korting voor kooplieden
Ook wordt er gedacht aan korting op het markt- en staangeld van de donderdagmarkt in de Stevenshof. Op deze manier hoopt de gemeente meer kooplieden te winnen voor deze markt. Meer kramen zouden meer publiek lokken. Het onderzoek wijst uit dat bewoners van de Stevenshof nu vaak thuis blijven vanwege het kleine productaanbod.

Meedenken?
De concepten Marktverordening en Marktennota liggen tot 7 november 2001 voor inspraak ter inzage bij de balies van het stadhuis en het Stadsbouwhuis. Meer informatie: de heer Smit (071-5167754).

De centrummarkt zit weer in de lift. Foto: Wim van Noort.

Deel: ' Concept Marktverordening 2001 Marktennota Leiden ter inzage '
Lees ook