Gemeente Edam-Volendam

Nieuwsberichten

10-02-2003
Concept Notitie Nazorg Edam-Volendam


+ Inhoudsopgave


+ § 1. Inleiding.


+ § 2. Gemeentelijke maatregelen tot nu toe

+ § 2.1. Het Anker.


+ § 2.2. Tijdelijke Bijdrageregelingen.


+ § 3. Commissie CFA II


+ § 4. Brief van het ministerie van BZK van 11 september 2002 inzake de donatie getroffenen Nieuwjaarsbrand Volendam.


+ § 5. Gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de regelingen en het CRN/het Anker.


+ § 5.1. Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de Nazorg.

+ § 5.2. Ondersteunende rol van de gemeente bij uitvoering van de regelingen CFA II.


+ § 6. Behoefte aan aanvullend beleid door de gemeente.

+ § 6.1. Nazorg Brandweer


+ § 6.2. Werkgelegenheid (Gemeentelijk voorkeursbeleid)

+ § 6.3. Besteding van de eenmalige bijdrage van de provincie Noord-Holland .


+ § 6.4. Huisvesting voor de getroffenen.


+ § 6.4.1. Aangepaste woonvoorzieningen


+ § 6.4.2. Voorrang bij het verkrijgen van woonruimte

+ § 6.4.3. Financiële aspecten rond de huisvesting

+ § 6.4.4. Wenselijkheid van een overeenkomst inzake juridische procedures


+ § 6.4.5. Positie van de gemeente in civielrechtelijke procedures.

+ § 6.5. Jeugdbeleid.


+ § 6.6. Volksgezondheid.


+ § 7. Overige aandachtspunten


+ § 8. Gemeentelijke kosten van Nazorg.

+ § 9. Bestuurlijke contacten.


+ § 10. Conclusies en aanbevelingen.


+ Slotwoord

Deel: ' Concept Notitie Nazorg Edam-Volendam '
Lees ook