Gemeente Hilversum


De wijk weet raad

Het college heeft in principe ingestemd met het conceptbeleidsplan voor Buurt en Beheer 'De wijk weet raad'. De nota biedt een duidelijke handleiding voor de wijze waarop Buurt en Beheer voor de jaren 2000 en verder moet worden ingevuld.

In de nota zijn onder meer de afspraken over de bevoegdheden van bewoners en ambtenaren duidelijker geregeld. Ook over hoe bewoners en gemeente met elkaar horen te communiceren is het een en ander op papier vastgelegd.

Nota inzien

De beleidsnota wordt aan de besturen van alle nu in Buurt en Beheer actieve bewonersorganisaties toegestuurd en aan alle bewoners die de discussieavond over Buurt en Beheer hebben bijgewoond. Anderen kunnen de nota aanvragen bij het secretariaat van Buurt en Beheer, telefoon
629 23 80 (Buurt en Beheer is ondergebracht bij de Dienst Stadsontwikkeling).

Wijkoverleg

Over de inhoud van het hoofdstuk Werkwijze en de teksten in de bijlagen zal in september wijkgewijze overleg met bewonersorganisaties volgen. De adviezen over organisatie, bestuur, hoogte van de budgetten en bevoegdheden zullen niet ter discussie kunnen staan. De uitkomsten van deze discussie in de wijken worden dan voor zover mogelijk verwerkt in de nota. Niet verwerkte opmerkingen zullen worden bijgevoegd.

Besluitvorming

Bij de besluitvorming van college, raadscommissie en gemeenteraad zullen deze dan meewegen in het uiteindelijke besluit dat dit najaar wordt genomen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Conceptbeleidsplan 'De wijk weet raad' Hilversum ter inzage '
Lees ook