Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Conceptregiofoto Achterhoek'

18 oktober 1999
De conceptregiofoto Achterhoek brengt de lokale en regionale knelpunten en uitdagingen die spelen in deze regio in beeld. Het concept is opgesteld door organisatie-adviesbureau De Beuk op basis van gesprekken met colleges van burgemeesters en wethouders en met maatschappelijke actoren en op basis van schriftelijke informatiebronnen. De stuurgroep Krachtige gemeenten zal de conceptregiofoto tijdens een rondetafelgesprek met de gemeenten in de regio aan de orde stellen.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Conceptregiofoto Achterhoek '
Lees ook