Gemeente Eindhoven

Concernverslag en concernrekening 2000 ter inzage

Het concernverslag en de concernrekening van de gemeente Eindhoven met de daarin opgenomen accountantsverklaring over het dienstjaar 2000 liggen van 11 september tot en met 24 september 2001 voor eenieder ter inzage in het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, en zijn tegen betaling verkrijgbaar.

Zoekwoorden:

Deel: ' Concernverslag en concernrekening 2000 ter inzage Eindhoven '
Lees ook