PERSBERICHT (Correctie)

Utrecht, 26 maart 1999

Concert Johannes Passion
door het Utrechts Studenten Koor en Orkest

Het Utrechts Studenten Koor en Orkest (USKO), onder leiding van Harold Lenselink, zal op vrijdag 26 maart 1999 in het kader van de drie-jaarlijkse Bach-cyclus een uitvoering geven van de Johannes Passion van J.S. Bach. Het concert zal plaatsvinden in de Jacobikerk te Utrecht.

Datum: 26 maart 1999

Plaats: Jacobikerk
St. Jacobstraat 171

Aanvang: 20:15; kerk open vanaf 19:30

Programma: Johannes Passion - J.S. Bach

Dirigent: Harold Lenselink

Solisten: Albert van Ommen Evangelist
Roy ter Haar Christus
Mirjam Beumer Sopraan
Cécile v.d. Sant Alt
Charles Hens Tenor
Marc Drost Bas
Maaike Boekholt Viola da Gamba

Toegang: f17,50; f15,00 (CJP; U-pas; Pas 65+; Studentenkaart) Voorverkoop, reserveringen en informatie vanaf 1 maart: Parnassos kamer 202; Kruisstraat 201, Utrecht. Tel.: 030-2538785 op maandag, woensdag en donderdag van 16:00 tot 19:00. Ook voorverkoop bij Broekmans&Van Poppel(Korte Jansstraat 3 Utrecht)

Wij stellen het zeer op prijs als u een aankondiging in uw blad/programma zou willen opnemen. Voor meer informatie zie de bijlage. Voor foto's en/of perskaart, kunt u contact opnemen met het USKO.

In de hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Namens de perscommisie, met vriendelijke groet,

Marije Schuur

BIJLAGE: informatie over het USKO en de Johannes Passion

Het USKO

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het Utrechts Studenten Koor en Orkest opgericht door Bach-kenner Hans Brandts Buys. Op zijn initiatief ontstond de traditie om ieder jaar een groot werk van Johann Sebastian Bach uit te voeren: beurtelings de Hohe Messe, de Matthäus Passion en de Johannes Passion. Na het overlijden van Hans Brandts Buys in 1959 volgde Jaap Hillen hem op als dirigent. Hij werd in 1984 opgevolgd door de huidige dirigent Harold Lenselink.
Het USKO gaat jaarlijks met Bach op tournee. Vorig jaar heeft het USKO in Spanje de Matthäus Passion ten gehore gebracht. Dit jaar zal het USKO behalve in Nederland de Johannes Passion ook in Frankrijk opvoeren. Naast de Bach-werken probeert het USKO voor een gevariëerde programmering te zorgen. Werken die in de afgelopen seizoenen zijn uitgevoerd, zijn van componisten als Mozart, Beethoven, Stravinsky, Fauré, Schumann, Puccini, Bernstein, Britten, Vaughan Williams, Saint-Saëns, Górecki, Honegger en Poulenc.

De Johannes Passion

De beide bewaard gebleven passies van Johann Sebastian Bach vormen het onbetwiste hoogtepunt van een tot de vroege Middeleeuwen teruggaande traditie het lijdensverhaal gezongen voor te dragen tijdens de goede week. Met name in Duitsland, onder invloed van Luther’s hervormingen, kwam de gezongen passie tot grote bloei. In 1721, twee jaar voor Bach’s benoeming tot Thomascantor, voerde zijn voorganger J. Kuhnau voor het eerst een oratorische passie uit in Leipzig. Drie jaar later volgde Bach met zijn Johannes Passsion.
Naar men tegenwoordig aanneemt, vond de eerste uitvoering van de Johannes Passion plaats in de Vesperdienst op goede vrijdag 7april 1724 in de Nicolaikerk in Leipzig. Het werk moet kort tevoren zijn ontstaan. In 1725, rond 1730, en tenslotte rond 1749 onderging het werk ingrijpende wijzigingen. Zo heeft bij de uitvoering van 1725 de grote koraalbewerking ”O Mensch bewein dein Sünde gross” als openingskoor van de Johannes Passion gefungeerd. Dit deel werd later het slotkoor van het eerste deel van de Matthäus Passion. Verder werden verschillende aria’s en het slotkoraal door andere vervangen.
De bewaard gebleven manuscripten van de Johannes Passion zijn, in tegenstelling tot die van de Matthäus Passion, nogal fragmentarisch. Er is geen definitieve, eenduidige laatste versie. Welke Bach’s werkelijke bedoelingen waren is daarom niet altijd duidelijk vast te stellen. Van Bach’s eigen uitvoeringen is bekend dat hij met een zeer kleine bezetting werkte (drie a vier zangers per stemgroep en een klein ensemble). De solistenpartijen, inclusief die van de evangelist en Christus, werden gezongen door koorleden.
De tekst van de Johannes Passion bestaat uit drie elementen: het evangelieverhaal, de koralen, en lyrische intermezzi in de vorm van aria’s en ariosi. Het evangelieverhaal bestaat uit de hoofdstukken 18 en 19 van het Johannesevangelie, met een tweetal interpolaties uit het Mattheusevangalie. Het lijdensverhaal wordt onderbroken door koralen, aria’s en ariosi. De laatste geven een persoonlijke beschouwing op het gebeuren en bieden ruimte tot overdenking en bezinning. De koralen vormen als het ware de reaktie van de gelovigen, de Christelijke gemeenschap. De dichter van de madrigalische teksten is onbekend. Vrijwel al deze teksten zijn naar voorbeeld van andere dichters.

De Johannes Passion is een grote aaneenschakeling van tekstillustraties, geen motief is zonder een diepere betekenis. De symmetrische struktuur, wordt wel gezien als een symbool voor Christus. Weer een andere laag vormt de getallensymboliek.
Het koor ‘Wir haben ein Gesetz...’ heeft Bach gecomponeerd op een thema van tien tellen, dat in volledige vorm tien keer voorkomt. Hiermee wordt verwezen naar de tien geboden. De Johannes Passion is uitgebreid onderzocht op symboliek. Volgens sommigen heeft Bach niet alleen zijn eigen naam, maar zelfs zijn sterfdatum in het stuk verstopt!
Voor alles is de Johannes Passion religieuze muziek, de belijdenis van een diepgelovig mens. Niet zonder reden is Bach wel de vijfde evangelist genoemd. Hij geeft in zijn geestelijke muziek een vorm aan de diepste menselijke zieleroerselen. Dat de eerste drie noten van de Johannes Passion bij de blazers d-es-g zijn (D.S.G.=Deo Soli Gloria) zal dan ook niet op toeval berusten.

De Johannes Passion zal op 26 maart door het Utrechts Studenten Koor en Orkest in de Jacobikerk te Utrecht opgevoerd worden.

Utrechts Studenten Koor en Orkest
Kruisstraat 201

3581 GK Utrecht
030 - 2538785

Deel: ' Concert Johannes Passion Utrechts Studenten Koor en Orkest '
Lees ook