Concert voor Driestroomhuis Kien

Concert voor Driestroomhuis Kien

Een gezinshuis starten voor moeders met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek en hun kinderen. Dat is de droom van Gerwin en Minke van Dam. Maar daarvoor is geld nodig. Geld wat op diverse manieren bij elkaar wordt gebracht.

Daarom vindt er op vrijdag 12 februari 2016 in Schaaf City Theater te Leeuwarden een concert plaats voor Moeder & Kind huis Kien. De artiesten die hier optreden doen allemaal belangeloos mee aan dit evenement. Ook Schaaf stelt de locatie belangeloos beschikbaar. Onder de lokaal en nationaal bekende artiesten die meedoen bevinden zich Twarres, Stageline, Johannes Rypma, de Almondegas, Winstone, Ljoubr en the Phantoms!

Alle opbrengsten van dit concert gaan naar Driestroomhuis Kien; een fantastisch evenement voor een geweldig doel dus. Een evenement waar wij alle aandacht voor kunnen gebruiken.

Wat is Driestroomhuis Kien (Moeder & Kind huis)

Driestroomhuis Kien is dus onze droom, van Gerwin en Minke van Dam. Dit is mede ingegeven door onze eigen ervaringen als pleeggezin. Zo’n drie jaar geleden stonden we op een punt in ons leven waarin we op zoek waren naar hoe we ons leven zinvol konden inzetten. Wij zijn sinds 2007 pleeggezin en het verlangen groeide om meer voor ouders en kinderen te betekenen. Meer pleegkinderen opvangen werd bemoeilijkt door het feit dat ons huis vol zat. Meer kinderen verzorgen, betekent een groter huis en dat betekent meer werken. En dat wilden we juist niet want voor deze kwetsbare groep kinderen is het noodzakelijk dat je emotioneel en fysiek beschikbaar bent.

We gingen nadenken en ontdekten dat we heel graag iets wilden betekenen voor moeders en kinderen vooral in het allereerste begin. Dit was onder meer op basis van onze eigen ervaringen als pleeggezin. Hoe mooi om moeder en kind samen van start te laten gaan om vanuit dat samenzijn te onderzoeken hoe de toekomst eruit moet zien. Daarnaast ontdekten we dat er in Friesland niet van dergelijke gezinshuizen voor moeder en kind samen voorhanden zijn, waar moeders met hun kinderen onder hetzelfde dak wonen als de gezinshuisouders en hun kinderen, waarmee een belangrijke voorbeeldfunctie vervuld wordt. Wij zijn gelieerd aan Stichting de Driestroom, een grote zorgaanbieder voor mensen met en zonder beperking, gevestigd in Elst. Vandaar de naam Driestroomhuis. In Nederland zijn op dit moment ruim 80 driestroomhuizen, waarvan twee met de doelgroep moeder en kind. KIEN wordt de derde.

Het idee

Wat wij willen gaan doen is het begeleiden van moeders met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek en hun kinderen. Enerzijds kan het doel zijn het perspectief van moeder en kind helder krijgen. Dus; kunnen ze samen verder of is het toch noodzakelijk dat het kind in een pleeggezin geplaatst wordt. De veiligheid van de kinderen staat hierbij centraal. Anderzijds kunnen moeders en kinderen bij ons geplaatst worden met als doel zelfstandigheid. Duidelijk is dan al dat moeders de potentie hebben om hun kind zelfstandig op te voeden, ze hebben alleen nog een korte periode begeleiding nodig om dit volledig te kunnen uitvoeren. Verblijf bij ons is in dat geval een opstap richting zelfstandigheid. Verblijf bij ons is tijdelijk, maximaal anderhalf jaar.

Wij willen dus heel graag een tijdelijke plek bieden aan moeders voor wie het niet vanzelfsprekend is dat ze zelf voor hun kindje kunnen zorgen. We willen ze waar mogelijk en haalbaar een eerlijke, gezamenlijke start bieden.

De setting

Het is de bedoeling dat de moeders en kinderen onder het zelfde dak wonen als ons en ons (pleeg)gezin in een huis in het dorp Goutum. Doordat wij in hetzelfde huis wonen en 24/7 aanwezig zijn, functioneren wij als voorbeeld voor de moeders en kunnen de moeders profiteren van de nabijheid van een gezinssituatie. Wij willen de moeders zo optimaal mogelijk laten deelnemen aan de samenleving, zodat ze niet in een gat vallen als ze ons Moeder & Kind huis verlaten. Belangrijk hierbij is het verkennen en zonodig uitbreiden van hun sociale netwerk.

Waar staan we nu?

Inmiddels hebben we ons huis in zuiderburen verkocht en wonen we na een periode van vijf maanden in een oude boerderij, nu in een huurwoning in zuiderburen. We hebben een geschikt pand gevonden voor ons Moeder & Kind huis in Goutum.

Dat pand moet alleen nog geschikt gemaakt worden voor onze doelgroep. En daar is geld voor nodig. Wij zijn op zoek gegaan naar manieren om de aanpassingen te realiseren. Hiertoe schrijven we fondsen, bedrijven en kerken aan met al een aantal goede resultaten. Ook zijn we op facebook een ruilactie gestart om geld in te zamelen die reikte tot in Amerika (facebook: Moeder & Kind huis KIEN). Deze is inmiddels afgerond en heeft een leuk bedrag opgebracht. Naast geld, hebben we hiermee vooral publiciteit vergaard; zo waren we te zien bij BYNT van Omrop Fryslan en in Hart van Nederland. Onze volgende actie is het Concert voor KIEN, waar alle deelnemende artiesten dus belangeloos meedoen, evenals Schaaf City Theater.

Voor meer info kijk op www.concertvoorkien.nl.

Tickets te verkrijgen via www.getickt.com.

Deel: ' Concert voor Driestroomhuis Kien in Schaaf City Theater te Leeuwarden '


Lees ook