Ministerie EZECOTAX WERKT

Datum: 18-07-2001

De Regulerende Energie Belasting (REB, ook wel ecotax genoemd) heeft ertoe geleid dat Nederlandse huishoudens in de periode 1996-1999 minder gas en elektriciteit verbruikten dan zij zouden hebben gedaan als de REB niet was ingevoerd. Dit is de conclusie van een studie naar het effect van de REB op het huishoudelijk energiegebruik die in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is uitgevoerd door de Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) te Amsterdam. SEO heeft daartoe de gegevens bestudeerd van zowel
elektriciteitverbruik als gasverbruik van 1000 huishoudens, zoals die verzameld zijn door EnergieNed in het Basisonderzoek
Elektriciteitverbruik Kleinverbruikers (BEK) en Basisonderzoek Aardgasverbruik Kleinverbruikers (BAK).
Daaruit bleek dat de REB een bescheiden maar aantoonbaar effect gehad heeft op het huishoudelijk gasverbruik. Over de betreffende periode nam het jaarlijkse gasverbruik als gevolg van de invoering van de REB af met gemiddeld 35 kubieke meter per huishouden. Dat komt overeen met een afname van gemiddeld 1,4% ten opzichte van het gemiddelde verbruik per huishouden.
De prijsgevoeligheid van elektriciteit bleek groter dan die van gas. Het elektriciteitverbruik nam als gevolg van de REB jaarlijks af met gemiddeld 181 kilowatt/uur per huishouden. Dat is 4,4% van het gemiddelde verbruik per huishouden. Doordat de inkomens in de bestudeerde periode zijn gestegen en er meer elektrische apparaten in de huishoudens verschenen, nam het elektriciteitverbruik per saldo toch toe.
Van belang is op te merken dat de REB aan het eind van de geanalyseerde periode ongeveer de helft van het niveau van nu had, en dat het huidige effect naar verwachting dan ook hoger zal zijn. Het onderzoeksrapport "Het effect van de REB op huishoudelijk energiegebruik" is te verkrijgen bij SEO of in te zien via www.seo.nl.

Deel: ' Conclusie studie effect REB op huishoudelijk energiegebruik '
Lees ook