Ministerie van Algemene Zaken

RIJKSVOORLICHTINGSDIENST
11 september 2001

Zowel Hare Majesteit de Koningin als minister-president Kok hebben vanavond naar aanleiding van de gebeurtenissen in New York en Washington concoleancetelegrammen gezonden aan President Bush van de Verenigde Staten.

De tekst van het telegram van de minister-president luidt als volgt: " Met gevoelens van diepe smart en afschuw heeft de Nederlandse Regering kennis genomen van de onbegrijpelijke en rampzalige terroristische aanslagen die vandaag in New York en Washington hebben plaatsgevonden en die aan zo veel onschuldige mensen het leven hebben gekost.

Namens de Ministerraad wil ik mijn gevoelens van innige deelneming betuigen aan de Amerikaanse Regering en het Amerikaanse volk en in het bijzonder aan hen die naasten hebben verloren bij deze tragische en onmenselijke aanslagen.

De bittere constatering dat het hier kennelijk gaat om terroristische aanslagen verplicht ons om iedere vorm van terrorisme - nationaal en internationaal - met alle kracht te bestrijden."

Aldus de minister-president aan President Bush.

RVD, 11.09.2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Concoleancetelegrammen Koningin en Kok aan President Bush '
Lees ook