Verbond van Verzekeraars

Concrete afspraken over aanvullend toezicht op verzekeringsgroepen

Verzekeraars moeten zo snel mogelijk concrete afspraken maken met hun relatiebeheerders om te kijken hoe ze invulling kunnen geven aan de nieuwe wet- en regelgeving voor het aanvullend toezicht op verzekeringsgroepen. Die oproep deed prof. dr. A. Schilder, bestuurslid bij de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK), tijdens een informatiebijeenkomst van de PVK eind mei. In totaal kwamen er meer dan 250 bezoekers, waarvan het merendeel werkzaam is bij een verzekeraar.

Per 1 januari 2001 is in de Wet toezicht verzekeringsbedrijf een aantal bepalingen opgenomen over het aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen in een verzekeringsgroep. Onder een verzekeringsgroep wordt een holding verstaan waarvan ten minste één dochteronderneming verzekeraar is. Op grond van nieuwe regels over het groepstoezicht heeft het bestuur van de PVK beleidsregels vastgesteld, waaruit blijkt hoe de PVK in de praktijk invulling geeft aan de nieuwe regels. In maart dit jaar zijn deze beleidsregels naar alle verzekeraars gestuurd.

Nauwelijks extra administratieve lasten
De informatiebijeenkomst eind mei was bedoeld om een en ander uitgebreid toe te lichten. Er werd onder meer ingegaan op rapportages over significante groepstransacties en aangepaste solvabiliteitsberekeningen, en op de internationale aspecten van het groepstoezicht. Daarnaast ging mevrouw Y. van der Schaaf van Fortis als representant van de sector in op de extra administratieve belasting door de nieuwe regels. Ze benadrukte dat deze onvermijdelijk is, maar niet excessief; in het algemeen is de praktische invulling werkbaar en volgens Van der Schaaf hanteert de PVK een redelijke benadering. Wel wees ze erop dat concerns die in verschillende landen zijn gevestigd, soms met conflicterende eisen van de verschillende nationale toezichthouders worden geconfronteerd. Ook PVK-bestuurslid Schilder erkende dat de internationale coördinatie tussen de toezichthouders, zowel binnen Europa als daarbuiten, weerbarstig is en dat internationale concerns daar goed op moeten letten. Tot slot kondigde hij aan dat de nieuwe regelgeving na een jaar zal worden geëvalueerd. In het najaar zullen de meest gestelde vragen (en de antwoorden daarop) aan alle verzekeraars worden toegezonden. Daarom riep Schilder verzekeraars op om zo snel mogelijk invulling te geven aan het groepstoezicht.

Bondig, juni 2002

Deel: ' Concrete afspraken over aanvullend toezicht op verzekeringsgroepen '
Lees ook