TuinbouwNet

Concurrentiepositie tuinbouw onderbelicht in LNV-begroting

"Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) besteedt in de Landbouwbegroting 2002 veel te weinig aandacht aan de internationale concurrentiepositie van de tuinbouw. LNV gaat ervan uit dat de sectoren het hoofd boven water kunnen houden door sterke banden met maatschappelijke partijen in ons land. Voor de tuinbouw is dit volstrekt onvoldoende, want deze sector moet het juist hebben van de internationale concurrentiekracht."

Dat zei J. van der Veen, voorzitter van het Productschap Tuinbouw (PT), in een reactie op de LNV-begroting. De PT-voorzitter zet ook vraagtekens bij het LNV-gewasbeschermingsmiddelenbeleid. Vooral de voorgenomen heffing op deze middelen per 1 januari 2003 zal volgens Van der Veen geen zoden aan de dijk zetten. "Uit onderzoek is gebleken dat tuinders niet minder gewasbeschermingsmiddelen zullen gebruiken bij een heffing. Daarnaast werkt een hoge heffing illegaal gebruik in de hand en is het nadelig voor de internationale concurrentiepositie."

Verheugd is Van der Veen over de aankondiging van LNV om het Besluit glastuinbouw per 1 januari 2002 in te laten gaan. "De tijdelijke PT-verordening is hiermee van de baan." Ook de betogen in de LNV-begroting over duurzame agroketens (ketengarantiesystemen) en kennis en innovatie zijn goed ontvangen bij de voorzitter van het productschap. Van der Veen vindt het wel vreemd dat het ministerie op deze punten geen enkele aandacht schenkt aan de partners in de publieke sector (productschappen). "Deze partners betalen wel mee."

De laatste jaren zijn grote aanpassingen gevraagd van boeren en tuinders. Het ministerie komt in de toelichting van de begroting tot het besef dat er grenzen zijn aan dit aanpassingsvermogen. Er wordt van overheidswege een reductie aangekondigd van de regelgeving en administratieve lasten. Van der Veen is sceptisch op dit punt. "Eerst zien, dan geloven." Tenslotte maakt het ministerie de komende jaren twee miljoen euro extra vrij voor borging van een rechtmatige uitvoering van de medebewindstaken. Dit is Brusselse regelgeving die door productschappen wordt uitgevoerd.

Deel: ' Concurrentiepositie tuinbouw onderbelicht in LNV-begroting '
Lees ook