Novem


Efficiency in het kwadraat

29/6/1999 29/6/1999
ShowbizCity, Aalsmeer

Kostenbesparing en tijdwinst in het goederenvervoer zijn op tal van manieren mogelijk. Dat zal blijken uit de presentaties van praktijkvoorbeelden door ondernemers van Crosfield, Hoogovens Staal, Van Noort Transporten en Schuitema. Tijdens deze voor professionals gratis toegankelijke middagconferentie (aanvang 12:30 uur met lunch) onder voorzitterschap van Tineke Verburg, presenteert zich de nieuwe combinatie van het projectbureau Transactie met dat van Modal Shift. Als marktpartijen meedoen aan deze integratie van activiteiten, laat zich dat in de logistieke keten voor het jaar 2005 vertalen tot 'efficiency in het kwadraat'.

Programma
Het volledige programma is te vinden op de website van Transactie

Bestemd voor:
Ondernemers en beslissers in het goederenvervoer

Kosten:
gratis voor professionals

Meer informatie
Projectbureau Transactie/Modal Shift, tel. (070) 3511 609

Aanvraag aanmeldingsformulier: willeke.vdwerf@dgg.minvenw.nl

A9924AO1

Deel: ' Conderentie Efficiency in het kwadraat '
Lees ook