Modint


Confectie-industrie beperkt loondoorbetaling bij ziekte in nieuwe cao

Voor het terugdringen van het ziekteverzuim is een unieke doorbraak bereikt in de nieuwe CAO voor de Confectie-industrie. Vanaf 1 januari 2004 bestaat voor de individuele werkgever de mogelijkheid om in plaats van het toepassen van zgn. wachtdagen bij ziekte, de loondoorbetaling onder voorwaarden te beperken tot 70% respectievelijk 85% gedurende 20 dagen afhankelijk van het ziekteverzuim in de individuele onderneming.
Daarnaast stijgen de lonen per 1 januari 2003 met 3% en per 1 november 2003 met 2,25%. De looptijd van de nieuwe CAO bedraagt 24 maanden, van
1 mei 2002 tot 1 mei 2004.


Officieel liep de CAO voor de Confectie-industrie al op 1 mei 2002 af, maar partijen konden het vorig jaar niet eens worden, zodat de onderhandelingen werden gestaakt. Struikelblok vormde de financiële prikkel die de werkgevers wilden inbouwen voor het terugdringen van het ziekteverzuim. Na een impasse van enkele maanden is het eindbod van werkgeversorganisatie MODINT uiteindelijk door alle partijen op 22 januari jl. geaccepteerd.
De Vakraad voor de Confectie-industrie, waarin MODINT en de vakbonden samenwerken, zal nadere voorwaarden vaststellen voor het toepassen van deze financiële prikkel.
Verder hebben de werknemers in de confectie-industrie vanaf 1 maart 2003 recht op tien dagen zorgverlof. De eerste vijf dagen tegen doorbetaling van 70% van het loon en daarna vijf dagen onbetaald zorgverlof. Tot slot hebben CAO-partijen definitief overeenstemming bereikt over de invoering van een prepensioenregeling ter vervanging van de huidige VUT-regeling en een daarmee samenhangende overgangsgarantieregeling per 1 juli 2003.
De CAO Confectie-industrie geldt voor ca. 10.000 werknemers in deze bedrijfstak.
24 januari 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Confectie-industrie beperkt loondoorbetaling bij ziekte in nieuwe CAO '
Lees ook