Landbouwuniversiteit Wageningen


*15-16 april AIDS ONTWRICHT AFRIKAANSE SAMENLEVING


plaats Leeuwenborch, Hollandseweg 1, Wageningen
onderwerp Conferentie 'Aids; livelihood and social change in Afrika'
informatie Rural Development Studies: fax:31 317 482842 internet https://www.sls.wau.nl/crds/congress/

In een aantal Afrikaanse landen is bijna een vijfde van de bevolking besmet met het AIDS-virus. Wanneer een groot deel van de bevolking, en met name de jongeren, ziek is, levert dit heel wat problemen op. Niet alleen heeft de ziekte invloed op de gezondheid en het welzijn van de zieken en hun directe omgeving. De ziekte brengt ook de economie en de agrarische ontwikkeling een zware slag toe. Tijdens de conferentie kunnen deelnemers ervaringen en kennis uitwisselen over de volgende AIDS-gerelateerde thema's: huishouden en zorg, bezit en erfrecht, agrarische ontwikkeling, mobiliteit en seksualiteit en de toekomst van jongeren. De AIDS-conferentie wordt georganiseerd door de Nederlandse Association for Africa Studies en de Aids Co-Ordination Groep (een samenwerkingsverband van hulporganisaties als het Rode Kruis, Memisa en het KIT).

Deel: ' Conferentie AIDS ontwricht Afrika '
Lees ook