Utrecht, 25 juni 1999

PERSBERICHT

Aankondiging

Landelijke conferentie over Arbo-beleid in de gehandicaptenzorg

Op maandag 28 juni a.s. houdt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) een landelijke middagconferentie onder de titel 'Druktemakers: de gehandicaptenzorg maakt er werk van.' Centraal hierin staat het arbeidsomstandighedenbeleid (Arbo) in de gehandicaptenzorg.

Net als andere zorgsectoren, kampt ook de gehandicaptenzorg met personeelstekorten en een hoog ziekteverzuim. De werkdruk wordt hoger en hoger. Daar moet dus wat aan gedaan worden. Tijdens de bijeenkomst worden dan ook de onderzoeksresultaten gepresenteerd naar werkdruk en aanpak van het ziekteverzuim én het Arbobeleid in het algemeen. Zo zal L.B.J. Schmitz, directeur VGN, de belangrijkste bevindingen uit de onderzoeken nader toelichten. Staatssecretaris Hoogervorst van SoZaWe licht het overheidsbeleid toe ten aanzien van Arbo. Verder spreekt drs. E. Bolhuis van VWS over het terugdringen van het ziekteverzuim in de zorgsector. De bijeenkomst heeft plaats in het bedrijfsrestaurant van De Compaan, Buitenklingen 11 in Den Haag.

Aanvang: 13.30 uur.
Einde bijeenkomst: 16.45 uur.

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van deze bijeenkomst.

Bijlage: programma bijeenkomst

EINDE BERICHT

Noot aan de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Bureau Ca[T] bv, Moleneind 1a, 4861 PK Chaam
Tel. (0161) 49 31 41
Fax (0161) 49 32 24.

PROGRAMMA

CONFERENTIE
'DRUKTEMAKERS: DE GEHANDICAPTENZORG MAAKT ER WERK VAN!'

Datum: Maandagmiddag 28 juni 1999
Locatie: Bedrijfsrestaurant van De Compaan in Den Haag

deelnemers: Beleidsambtenaren VWS en SoZaWe,
Vertegenwoordigers van politieke partijen,
Vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, Arbeidsinspectie,
Arbodiensten,
Zorgverzekeraars

13.30 - 13.45 uur
Ontvangst en deelnemersregistratie

Programma

Gastheer/Dagvoorzitter
dhr. G. van Weelden, directeur de Compaan

13.45 - 14.00 uur
Welkom en opening door mevrouw dr. L.B.J. Schmitz, directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Centrale vraag: Wat is het probleem?

Aansluitend: uitreiking onderzoeksrapporten en boekje met 'noden uit het veld' aan staatssecretaris Hoogervorst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en aan drs. E. Bolhuis (VWS) door L.B.J. Schmitz

14.00 - 14.10 uur
Staatssecretaris Hoogervorst over Arbo- maatregelen van de overheid

Centraal: Kwaliteit van arbeid

14.10 - 14.20 uur
Directeur macro-economische vraagstukken en arbeidsvoorwaarden-beleid, drs. E. Bolhuis, over maatregelen van VWS inzake terugdringing van het ziekteverzuim in de zorgsector.

Centraal: Kwaliteit van zorg

14.20 - 14.40 uur

Het veld vertelt...

T. van der Berg (P&) van Doveninstituut St. Michielsgestel over
werkdrukproject (aanpak werkdrukproblematiek en aanpak ziekteverzuim)
H. Stapel (CFO) over 'noden in het veld'

14.40 - 15.00
Pauze

15.00 - 15.15
Hans Timmerman, projectcoördinator (VGN) over onderzoeksresultaten

15.15 - 15.30 uur
Discussie over oplossingsrichtingen aan de hand van stellingen

15.30 - 16.00 uur
Forumdiscussie met onderzoekers en vertegenwoordigers van sociale partners over de belangrijkste conclusies uit de Arbo-onderzoeken

Discussieleiding: Geert Gerats (AWO)

Samenstelling forum:

Henk Stapel (CFO)

Hans Timmerman / Lucie Schmitz (VGN)

Ben Jonker (onderzoek Arbo)

Erna van der Weerd (ATOS: kwantitatief onderzoek werkdruk)
Remco Harnas (BSH: onderzoek beleving van werkdruk)

16.00 - 16.15
Conclusies en aanbevelingen aan landelijke partijen
G. Gerats (AWO)

Onderverdeling in:

* Wat pakken de deelnemers zelf op?

* Wat moeten de sociale partners oppakken?

16.15 - 16.45 uur
Borrel en hapje

Bij vertrek:

Uitreiking rapporten

- Arbomanagement

- Werkdruk

- Lezingen Schmitz/Hoogervorst/Bolhuis

(Fax-)aanmeldingsformulier
invullen in blokletters s.v.p.

Landelijke conferentie
'Druktemakers: de gehandicaptenzorg maakt er werk van!'

Achternaam en voorletter(s): ...................
Naam medium: ...................
Adres : ...................
Postcode en plaats: ...................
Tel. : ..................
Fax : ...................
Functie : ...................


0 Ja, ik meld mij aan voor de landelijke conferentie
0 Ik ben verhinderd, maar houdt u mij op de hoogte van de resultaten van de conferentie

Fax dit aanmeldingsformulier aan:
Bureau Ca bv, fax: (0161) 49 32 24 of fax: (0161) 49 28 16

Voor informatie over de bijeenkomsten:
Mieke Nuijen
Tel. (0161) 49 61 08
of
Tel. (076) 571 34 25

E-mail: cat.chaam@wxs.nl

Deel: ' Conferentie Arbo-beleid in de gehandicaptenzorg '
Lees ook