OpkopzorgVan beleid naar praktijk Rol van de Client
Conferentie: 'Cliëntondersteuning Noodzaak'
Reageer >>
31-01-2003

Op 17 december 2002 vond Conferentie 'Cliëntondersteuning Noodzaak' plaats in 't Veerhuis te Nieuwegein.

Het programma viel uiteen in twee delen. In het ochtendprogramma werd met name informatie gegeven over de wijzigingen in de toegang tot de zorg en tijdens het middagprogramma boden verschillende workshops de mogelijkheid om dieper op bepaalde thema's in te gaan. Met name het thema Persoonsgebonden Budget in de GGZ (PGB GGZ) stond volop in de belangstelling.

Hans van de Zee, voorzitter van de Cliëntenbond en dagvoorzitter, opende de conferentie en onderzocht door middel van handopsteken de kennis van de zaal waar het gaat om de veranderingen in de toegang tot de zorg per 1 april 2003. Deze kennis blijkt nog niet voldoende aanwezig bij de betrokkenen. Genoeg reden dus om er een conferentie aan te wijden.

'Zorgindustrie'
Gerard van Pijkeren, projectdirecteur Modernisering AWBZ, zette het verhaal van de modernisering van de AWBZ nog eens op een rijtje. Per 1 april 2003 zal de toegang tot de zorg veelal via het Regionale Indicatie Orgaan (RIO) lopen. Cliënten ontvangen na de bepaling welke zorg zij nodig hebben (indicatiestelling) een indicatiebesluit.

Over cliëntondersteuning zegt Gerard van Pijkeren dat hij het belangrijk vindt dat cliënten ondersteund worden. Hij meent echter dat het ook lastig is als de overheid zich daar teveel mee bemoeit: 'voor je het weet subsidiëren we het dood en hebben we er weer een nieuwe zorgindustrie bij'.

'Cliëntondersteuning bij indicatiestelling'
Na afloop van de presentatie van Gerard van Pijkeren overhandigde Clarisse Schoemaker van het Trimbos-instituut hem het eerste exemplaar van haar boekje 'Cliëntondersteuning bij indicatiestelling'. In dit boekje zijn de resultaten beschreven van onderzoek dat zij heeft gedaan naar de stand van zaken rondom cliëntondersteuning bij indicatiestelling in de GGZ. (Zie het betreffende artikel in deze rubriek).

De conferentie werd georganiseerd door de Stuurgroep Cliëntondersteuning, bestaande uit afgevaardigden van LPR, Regioconsult GGZ, Cliëntenbond in de GGZ, Per Saldo en het Trimbos-instituut.

Deel: ' Conferentie 'Cliëntondersteuning Noodzaak' '
Lees ook