ministerie van economische zaken

berichtnaam: conferentie cultuur en economie, connecting creativity op 9 november 2006
datum: 3-11-2006


conferentie cultuur en economie, connecting creativity op 9 november 2006


op 9 november 2006 vindt de conferentie cultuur & economie, connecting creativity plaats in amsterdam.


ministerie van economische zaken

ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap

persuitnodiging

3 november 2006


conferentie cultuur en economie, connecting creativity op 9 november 2006


op 9 november 2006 vindt de conferentie cultuur & economie, connecting creativity
plaats in amsterdam. de conferentie staat in het teken van kansen en barrières
voor de creatieve industrie in nederland. op de bijeenkomst zullen minister van
der hoeven van cultuur en staatssecretaris van gennip van economische zaken een
toelichting geven op de voortgang van het programma voor de creatieve industrie
dat in 2005 is gestart.

ook worden hier de projecten gepresenteerd die subsidie krijgen uit de creative
challenge call. deze subsidieregeling is bedoeld voor projecten van bedrijven
en instellingen uit creatieve en andere sectoren. doel is deze bij elkaar te laten
komen om de economische waarde van creativiteit beter te benutten. voor deze regeling
zijn in totaal 425 aanvragen ingediend. er is ¬3 miljoen beschikbaar, per project
maximaal een ton.

een vertegenwoordiger van uw redactie is van harte uitgenodigd aanwezig te zijn
bij de conferentie cultuur & economie connecting creativity. de conferentie
vindt plaats in pakhuis de zwijger, piet heinkade 181 b in amsterdam van 9.30
tot 12.45 uur.

programma

09.00 uur inloop

09.30 uur opening door dagvoorzitter dick-gert smid

09.40 uur interview met bedenkers van drie van de gehonoreerde projecten
10.00 uur interview met minister maria van der hoeven en staatssecretaris karien
van gennip

10.30 uur wandelgang

10.45 uur break out sessies over de actielijnen van het programma cultuur en
economie, verbetering financiële condities van creatieve bedrijven en instellingen;
randvoorwaarden voor de exploitatie van intellectueel eigendom; intensivering
van internationale mogelijkheden; professionalisering van cultureel management
12.15 uur wandelgang

12.30 uur conclusies en afsluiting

meer informatie over de conferentie en over de nota cultuur en economie `ons
creatieve vermogen´ is te vinden op https://www.cultuureconomie.nl


meer informatie

voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij postbus 51, telefoon
0800 - 6463951, e-mail: ezinfo@postbus51.nl

voor journalisten: gerard westerhof, persvoorlichter ez, telefoon (070) 379 7079,
e-mail: g.p.m.westerhof@minez.nl of bob van ´t klooster, persvoorlichter ocw, telefoon (070) 4124593, e-mail
g.a.b.vantklooster@minocw.nl

Deel: ' Conferentie Cultuur en Economie, Connecting Creativity '


Lees ook