Gemeente Noordwijk

P E R S B E R I C H T

De Brede School: antenne naar de toekomst

Voor de werkconferentie ´De Brede School: ´n keune school?´ op 22 september aanstaande worden inmiddels zo'n 100 deelnemers verwacht. De conferentie wordt gehouden van 13.15 uur tot 18.00 uur in het Dorpshuis De Kuip en biedt een scala aan informatie. Op het programma staan onder meer een viertal lezingen over de mogelijkheden van een Brede School en wat dit in de gemeente Noordwijk zou kunnen betekenen. Deelnemers kunnen met hun vragen terecht op de informatiemarkt, verder kunnen zij in de vorm van een prijsvraag meedenken over een naam voor een mogelijke Brede School in Noordwijk. Leerlingen van de basisscholen in Noordwijk hebben speciaal voor de gelegenheid een lied over de Brede School ingestudeerd.

Scholen verbreden zich als reactie op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de individualisering, de groeiende welvaart, de veranderende consumptiepatronen en het voortbestaan van ongelijkheid. Als gevolg van deze maatschappelijke veranderingen is langzamerhand het besef gegroeid dat de school de taak waar zij voor staat niet meer alleen kan vervullen. Scholen zoeken partners om samen kinderen betere kansen te geven.

De Brede School staat voor een geïntegreerde aanpak ter verbetering van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren in diverse leefmilieus: op school, in het gezin en in hun vrije tijd. Binnen de Brede School werken scholen en diverse instellingen samen. Het idee van de Brede School is dat door gezamenlijke of op elkaar afgestemde activiteiten een betere omgeving voor kinderen wordt geboden.

De wethouder Onderwijs, de heer J. Smit gaat in op de uitgangspunten van het gemeentebeleid in Noordwijk; het concept van de Brede School is een belangrijk instrument voor het lokale jeugdbeleid. Mevrouw E. Blok van Stichting De Meeuw bespreekt in haar lezing 'Visie op de Brede School´ de verbreding van de school vanuit het pedagogisch perspectief. De heer G. Rotmans van het Landelijk Centrum Lokaal OnderwijsBeleid (LCLOB) gaat tijdens zijn presentatie 'De Brede School is samenwerken' in op de verschillende niveaus van samenwerking.

Een voorbeeld van een Brede school in de praktijk wordt gegeven door de heer

A. de Jong, directeur brede basisschool De Notenkraker in Rotterdam.

Na de lezingen worden mogelijkheden en verwachtingen besproken van een mogelijk toekomstige Brede School in Noordwijk.

Leerlingen van basisscholen in Noordwijk sluiten de lezingen af met een muzikaal intermezzo, onder leiding van mevrouw M. van Leeuwen.

Op de informatiemarkt zijn de politie, PJ partners, NIZW, APS, LCLOB, de gemeente en basisschool de Notenkraker uit Rotterdam vertegenwoordigd.

Noordwijk, 15 september 1999

Deel: ' Conferentie De Brede School in Noordwijk '
Lees ook