Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

Hoofddorp, 4 april 2002


1st International Forum on Disability Management in VancouverHet Canadese Nationale Instituut voor Disability Management en Onderzoek (NIDMAR) organiseert van 27 t/m 29 mei 2002 in Vancouver, de eerste internationale conferentie over Disability Management voor werkgevers, werknemers, overheid en instellingen en organisaties op het gebied van arbeid en reïntegratie uit de gehele wereld. Vanuit Nederland zullen daar onder andere Hans de Boer (voorzitter MKB Nederland). Henk Schrama (Directeur Arbozorg en Verzuimbeleid Ministerie SZW), Anton Westerlaken (voorzitter Commissie Arbeidsgehandicapten en Werk) spreken.

Disability Management (DM) is het voeren van een effectief personeelsbeleid dat zich vertaalt in kostenbesparingen, behoud van personeel en instroom van gemotiveerd personeel met een chronische ziekte of arbeidshandicap. De Commissie Arbeidsgehandicapten en Werk houdt zich in Nederland bezig met het promoten van voorbeelden van bedrijven die een succesvol DM-beleid voeren dat andere ondernemingen kunnen navolgen. Ook internationaal blijkt een groeiende behoefte te bestaan aan een mondiale aanpak en uitwisseling van kennis en informatie op het gebied van DM mede omdat de grenzen op sociaal terrein vervagen en veel landen een optimaal arbeidsmarktbeleid nastreven in verband met de groeiende economie.

Het doel van het internationale congres is om op het gebied van arbeid, preventie van uitval en reïntegratie van arbeidsgehandicapten, sleutelfiguren op het gebied van arbeidsmarktbeleid elke twee jaar bij elkaar te brengen om kennis en informatie-overdracht te bevorderen. Werkgevers en werknemersorganisaties, personeelsmanagers, overheid, zorgverzekeraars, onderzoekers en arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen, wonen tijdens het congres workshops en lezingen bij over o.a.: strategie-ontwikkeling; leidinggeven; wet- en regelgeving; subsidies; uitkeringen en vergoedingen; beleidsaspecten; innovatieve projecten zowel mondiaal als nationaal; preventief beleid; reïntegratieprojecten; en het uitvoeren van een goed en efficiënt DM-beleid.

Op initiatief van de Commissie Arbeidsgehandicapten en Werk en TNO Arbeid zal het tweede International Forum on Disability Management in mei 2004 in Nederland worden gehouden.

Meer informatie over dit congres is te vinden op www.nidmar.ca .

Deel: ' Conferentie Disability Management '
Lees ook