Gemeente Rotterdam

Internationale conferentie Diversiteit in Economisch Perspectief

Op 30 en 31 augustus 2001 organiseert het programma Veelkleurige Stad van de Gemeente Rotterdam de internationale conferentie 'Diversiteit in Economisch Perspectief', over strategie, beleid en praktijk van diversiteit in het bedrijfsleven. Met deze conferentie geeft de Gemeente invulling aan haar visie dat de diversiteit van de samenleving benut kan worden voor de economische ontwikkeling van de stad. De conferentie vindt plaats in concert- en congresgebouw de Doelen in Rotterdam.

Nederland vertegenwoordigt steeds meer diversiteit in culturen en leefstijlen die in toenemende mate wordt ontdekt door het bedrijfsleven. De diversiteit van de samenleving is een economische bron. Bedrijven en organisaties spelen steeds meer hierop in. Die diversiteit biedt kansen bij het werven van personeel, ontwikkeling van marktsegmenten, keuze van distributiekanalen en de keuze van toeleveranciers. Hoe worden die kansen herkent en benut? De tweedaagse conferentie moet een aanzet geven tot nieuwe netwerken en bundeling van kennis en expertise op het gebied van diversiteit. Tijdens inleidingen, workshops en paneldiscussies worden actuele inzichten gegeven op het gebied van de toenemende diversiteit van de samenleving. Verschillende inleiders uit binnen- en buitenland spreken over onderwepen zoals etnomarketing, internationale handel, maatschappelijk ondernemen, onderwijs en ICT. Burgemeester Opstelten verzorgt op 30 augustus een inleiding over 'diversiteit, ondernemerschap en de rol van de overheid'. Prof. W.G. Ouchi, professor of management en decaan aan de Anderson University, UCLA California, geeft een inleiding over 'diversiteitbeleid als leidend principe in economische processen'. Aan deze conferentie nemen verschillende partijen uit binnen- en buitenland deel.

Meer informatie over de conferentie vindt u op: www.divercity.rotterdam.nl

noot voor de redactie/niet voor publicatie:
voor meer informatie:

Communicatie Bestuursdienst, Leon Sonnenschein, 010 417 24 90 / Rishma Harinandan Singh, 010 417 35 18.

Dit persbericht is ook te raadplegen via de Internetsite van het Stadhuis Rotterdam, www.stadhuis.rotterdam.nl

Deel: ' Conferentie Diversiteit in Economisch Perspectief '
Lees ook