CDA

Den Haag, 9 maart 1999

Conferentie over 'Duurzaam ondernemen in Transport'

De CDA-Commissie Buitenland in Rotterdam organiseert in samenwerking met Rabobank Rotterdam in het kader van het Europaforum op dinsdag 16 maart in De Doelen (Schouwburgplein ) te Rotterdam een conferentie over Duurzaam ondernemen in Transport. Fractievoorzitter De Hoop Scheffer zal de conferentie afsluiten met een toespraak; partijvoorzitter Van Rij zal conferentie openen en de forumdiscussie voorzitten.

Elk jaar organiseert de CDA-Commissie Buitenland in Rotterdam een Europaforum. In het Europaforum komen onderwerpen aan de orde die actueel en relevant zijn voor Rotterdam en een internationale dimensie hebben. Dit jaar is gekozen voor het onderwerp Duurzaam ondernemen in Transport. Centraal staat de vraag hoe lang wij in dit land nog kunnen doorgaan op de huidige weg. De belasting van het milieu, aantasting van het landschap door steeds bredere wegen en bruggen en een toenemend fileprobleem zijn ontwikkelingen die om fundamentele oplossingen vragen.

De conferentie begint om 20.00 uur met een openingswoord door CDA-partijvoorzitter Marnix van Rij. Daarna verzorgt prof. Dr. J.M. Cramer (bijzonder hoogleraar Milieumanagement aan de Katholieke Universiteit Brabant) een inleiding met de titel De toekomst van de transportsector vanuit milieu-optiek. Vervolgens spreekt drs. G.J. van Tongeren (directeur van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, DCMR) over Mobiliteit in de Rijnmondregio: naar een integrale duurzame aanpak van processen. Drs. P.L.M. Pex (CDA-Europarlementarier) houdt daarna een inleiding over Transport en milieu: een Europees perspectief waarna ir. W. den Dulk (president-directeur ECT) spreekt over het onderwerp Mainportstrategie voor containers spaart het milieu. Na de pauze is er discussie met zaal en forum. Naast de genoemde inleiders heeft T.A. Jansen (Algemeen directeur Hanno Rotterdam) zitting in het forum. Het forum wordt voorgezeten door mr. M.L.A.van Rij, voorzitter van het CDA.

De conferentie wordt om 22.30 uur afgesloten door mr. J.G. de Hoop Scheffer, CDA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Hij zal ingaan op de door het CDA noodzakelijk geachte doorontwikkeling van het concept Nederland Distributieland tot Nederland Kwaliteitsland. De +balans tussen economische groei en kwaliteit van de leefomgeving staat daarbij centraal.

Deel: ' Conferentie 'Duurzaam ondernemen in Transport' '
Lees ook