PERSBERICHT
Amsterdam, 12 mei 1999

D66-Amsterdam juicht initiatief internationale jongerenconferentie toe

De D66-fractie in de gemeenteraad van Amsterdam vindt het van groot belang om jongeren uit alle culturele gelederen van de samenleving te betrekken bij maatschappelijke vraagstukken. Daarom verzoekt D66 het College van B&W om een multiculturele jongerendelegatie af te vaardigen naar een internationale conferentie die deze zomer zal plaatsvinden in Londen.

De European Academy Great Britain organiseert in samenwerking met de Council of European Municipalities and Regions van 25 juli t/m 31 juli 1999 de conferentie "een verenigd Europa: van droom tot realiteit". Deze conferentie is gericht op jongeren tussen de 16 en 20 jaar.

Tijdens de conferentie wordt een groot aantal onderwerpen aan de orde gesteld, zoals: bestrijding van racisme, mensenrechten, derde wereldproblematiek etc. Steden kunnen een jongerendelegatie afvaardigen naar deze conferentie.

"Jongeren zijn zeer geonteresseerd in hun omgeving en andere zaken die hen aangaan. D66 heeft er eerder voor gezorgd dat zij zowel bij de voorbereiding, als bij de uitvoering van het jeugdsportproject Topscore worden betrokken. Het spreekt voor zich dat we ons nu inzetten voor een multiculturele delegatie uit Amsterdam bij de conferentie van de European Academy Great Britain over een verenigd Europa.", aldus gemeenteraadslid Atilla Arda.

Zoekwoorden:

Deel: ' Conferentie "Een verenigd Europa van droom tot realiteit '
Lees ook