Vlaamse overheid

VLAREG: Europese 'eMobility', a stimulus for Intermodality'

Persmededeling van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap departement leefmilieu en infrastructuur - Europese Conferentie

Brussel (ots) - Op dinsdag 16 en woensdag 17 oktober vindt in Brussel de 'eMobility, a Stimulus for Intermodality' -conferentie plaats. Zij wordt georganiseerd onder het Belgische EU-voorzitterschap, door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in samenwerking met de Europese Commissie en het Nederlandse ministerie van Verkeer en Waterstaat.

'eMobility, a Stimulus for Intermodality' zoekt een antwoord op de vraag welke rol de telematica kan spelen bij de oplossing van problemen van mobiliteit, verkeer en vervoer, zowel te land als te water. Het belooft in elk geval een boeiende discussie te worden op het raakvlak van spitstechnologie en samenleving.

Bijgaand vindt u meer informatie en het programma. Voor achtergronden kunt u terecht op de 4-talige website van de conferentie: https://www.itsproj.com/itsconference/.

Reginald Keygnaert, directeur van de conferentie - hoofd van de Mobiliteitscel departement Leefmilieu en Infrastructuur

Praktisch :

Start van de conferentie: 16/10 om 11h.
Panelgesprek en conclusies : 17/10 om 16h. Adres : Vlaams Europees Conferentiecentrum, Markiesgebouw, Markiesstraat 1
1000 Brussel

Voor meer informatie :
Dirk Verhoeven, 02 553 71 40
e-mail: dirk.verhoeven@lin.vlaanderen.be

"eMobility, a Stimulus for Intermodality" - Europese Conferentie, 16-17 oktober 2001

Welke bijdrage kan de telematica leveren om verkeer en vervoer weer vlotter te doen verlopen?

Het e-Europe Actieplan van de Raad en de Europese Commissie resulteerde in de zgn. Feira-conclusies (19 en 20 juni 2000). Daarin wordt een aantal kortetermijnacties voorgesteld die tot doel hebben om een impuls te geven aan nieuwe technologische oplossingen en hun implementatie te versnellen.

Van de telematica wordt algemeen verwacht dat ze een oplossing kan bieden voor onze verkeersproblemen. Toch laat de geÔntegreerde implementatie op zich wachten. Verkeersonveiligheid en fileproblemen op de Europese wegen dwingen ons echter om te zoeken naar efficiÎnte intermodale oplossingen voor het personen- Èn het goederenvervoer.

Het eMobility-platform kan de nodige informatietools aanbieden en de weg vrijmaken voor een volwaardige, intermodale verkeerswereld: zowel reizigers als vrachtvervoerders willen correcte informatie ontvangen over de reistijden; zowel reizigers als vrachtvervoerders verlangen vlotte overstapmogelijkheden tussen de verschillende vervoerswijzen; via het eMobility-platform kan de nodige informatie aangeboden worden; dit maakt de weg vrij voor een volwaardige, intermodale verkeerswereld.

Deze conferentie spitst zich toe op de hindernissen die een grootscheepse implementatie van eMobility-toepassingen inzake multimodaal vervoer en transportbeheer belemmeren. Ze richt zich in het bijzonder tot decision makers in de Europese mobiliteitssector.

De "eMobility"-conferentie wordt georganiseerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Belgische EU-voorzitterschap. Ze wordt gesteund door Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie en door de Belgische vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Verkeer, de Europese Commissie en het Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Achtergronden bij de rol van de telematica vindt u op de website van de conferentie : https://www.itsproj.com/itsconference/, meer bepaald in het document :
https://www.itsproj.com/itsconference/eMobility StrategieN.pdf.

Voertalen van de conferentie zijn Engels en Nederlands, met simultaanvertaling naar Engels, Nederlands, Frans en Duits.

Programma :

Voor het precieze uurschema: zie de website : https://www.itsproj.com/itsconference/programme.htm (Engels)

16 oktober 2001 - Ochtend

Inleiding door ir. F. Desmyter, secretaris-generaal van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Gebruikersbehoeften en Architectuur: Gebruikersbehoeften, personenvervoer: C. Di Taranto, MIZAR, Rosetta; Gebruikersbehoeften, vrachtvervoer: F. Martens, Promotie Binnenvaart Vlaanderen; Antwoord op de gebruikersbehoeften: ITS in een multi-modale architectuur: P. Van Koningsbrugge, TNO-INRO (Nederland)

16 oktober 2001 - Middag

Behoefte aan Dienstverleners :ICT-ontwikkelingen voor het beheer van wegen- en binnenvaartnetwerken op Europees vlak: P. Padding, Rijkswaterstaat AVV (Nederland) ICT-ontwikkelingen voor het beheer van de Vlaamse infrastructuurnetwerken: R. Goetinck en E. Kenis, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Aanbeveling van de Commissie voor de implementatie van TTI-diensten (Traffic and Travel Information = informatie over verkeer en transport): W. Maes, ECNavigatie gebaseerd op RDS-TMC: T. Kamalski, Siemens VDO Automotive en voorzitter TMC ForumNavigatie op binnenwateren: K.

Gevers, SevenC's

17 oktober 2001 - Ochtend

S tandaardisering:

TRIDENT Standaardisering voor Europese diensten: G. Vandenbril, De LijnTerminal Planning en Logistic Chain Management (Tracking and Tracing) met speciale aandacht voor standaardisering (ERI) en RIS: N. Joergensen (Xgate) en R. Pfliegl (Via Donau)AIS en de ontwikkeling van een communicatieplatform voor de binnenvaart: C. Glansdorp (Global Maritime).

Een open communicatieplatform voor In-Vehicle : Applications: J. Cools, Acunia

17 oktober 2001 - Middag

De doorbraak?

Het "e-Europe"-actieplan: D. Callahan, hoofd a.i. van de eenheid B5, DG INFOSO/EC.

Het Witboek Europees Transportbeleid: D. Sterckx, europarlementslid

Een praktische aanpak: G. Freij, ERTICOPanelgesprek over O&O-noden en implementatie

Rapporteur:
D. Crawford (Ian Catling Consultancy)

Moderator:
J. Van Sevenant, journalist VRT.

ots original text: Persmededeling van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap - departement leefmilieu en infrastructuur Beschikbaar op internet: https://www.newsaktuell.be

Deel: ' Conferentie 'eMobility', a stimulus for Intermodality' '
Lees ook