Landbouwuniversiteit Wageningen


logo Landbouwuniversiteit Wageningen


Persbericht

09-04-99, nr. 99-30

Experts bespreken de koers van het Europese landbouw- en voedingsonderzoek

Van 13 tot 15 april 1999 zijn in Wageningen ruim 150 internationale experts bijeen op de conferentie Towards an Agenda for Agricultural Research in Europe om de toekomstige koers van het Europese landbouw- en voedingsonderzoek te bespreken. Deelnemers aan de conferentie zijn vertegenwoordigers en beleidsmedewerkers van gerenomeerde onderzoekscentra, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Doel van de bijeenkomst is om prioriteiten vast te stellen van het landbouw- en voedingsonderzoek na de eeuwwisseling. De conferentie is een vervolg op de bijeenkomst in Frankrijk in 1996 en wordt georganiseerd door Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR), het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) en de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO). Minister Hayo Apotheker (LNV) verricht op dinsdag 13 april om 14.00 uur de opening. Tot de spekers behoren onderzoeksleiders van een aantal grote bedrijven (Unilever, Ahold, Zeneca, DSM, Nestle) en internationale onderzoeksinstituten. Daarnaast is het topkader aanwezig van verschillende overheden (nationaal, EU) en internationale organisaties (OECD, FAO, Wereldbank).

Uitdagingen
Europa is marktleider op het gebied de productie en verwerking van landbouwproducten: de agrofoodbusiness verzorgt bijna 16,5% van de totale Europese industriële productie. De sector is één van de meest efficiënte ter wereld en voorziet in werkgelegenheid van zo'n 14 miljoen Europeanen. De uitdagingen op het gebied van de Europese landbouw en voedselproductie zijn enorm. Tegen de achtergrond van een groeiende wereldbevolking is er momenteel sprake van lage wereldmarktprijzen. Anderzijds zijn er ontwikkelingen die een grote invloed hebben op deze sector: veranderende consumentenwensen, ontvolking van het platteland, toepassingen van biotechnologie en veranderingen in overheidsbeleid. Op de conferentie wordt gesproken over de aanpassingen die nodig zijn om het onderzoek toe te snijden op deze uitdagingen. Een belangrijk aspect is de verandering in sturing en financiering van het onderzoek, waarbij sprake is van een verschuiving van publieke naar private fondsen en een toenemende invloed van de Europese Unie.

Programma
De conferentie bestaat uit een plenaire openingsbijeenkomst op dinsdag 13 april. Op woensdag 14 april zijn er zittingen over onderwerpen als: technologie- en wetenschapsbeleid, maatschappelijke ontwikkelingen en milieubeleid, ontwikkelingen in agroproductie, milieu en landgebruik. De conferentie wordt donderdag 15 april besloten met zittingen over onderzoeksfinanciering en het landbouwonderzoek in wereldperspectief. Na een forumdiscussie zal Cees Veerman (voorzitter Raad van Bestuur, Wageningen UR) de belangrijkste conclusies samenvatten. Een compleet programma is beschikbaar op internet (https://www.wau.nl/wur/congres/agenda).

Van 7 tot 8 april werd in Wageningen tevens het European Forum on Agricultural Research and Development gehouden, alwaar de agendazetting voor het Europese ontwikkelingsgericht onderzoek op het programma stond (meer informatie: https://www.dainet.de/european_forum).

NOOT VOOR DE REDACTIE
De conferentie Towards an Agenda for Agricultural Research in Europe vindt plaats van 13 tot 15 april 1999 in het WICC, Lawickse Allee 11, Wageningen. Voor samenvattingen van de lezingen en meer informatie: afdeling voorlichting en pr, Gert van Maanen, tel. 0317-485003.

Behandeld door: afdeling Voorlichting en PR, Gert van Maanen, tel. 0317-485003 (werk) of 0317-412704 (privé)

Voor meer informatie kunt u mailen naar de afdeling Voorlichting en PR. Office@Alg.VL.WAU.NL


Overzicht Persberichten


Aangemaakt april 1999 door Gert van Maanen. Opmerkingen en vragen mailen naar: www@www.wau.nl


Deel: ' Conferentie Europees landbouw- en voedingsonderzoek '
Lees ook