Landbouwuniversiteit Wageningen


*13-15 april INTERNATIONAAL OVERLEG OVER EUROPESE AGENDA LANDBOUWONDERZOEK


plaats WICC, Lawickse Allee 11, Wageningen
onderwerp conference 'Towards an Agenda for Agricultural Research in Europe'

informatie RIKILT-DLO, dr. Abraham Boekestein, tel. 0317-475473, e-mail: A.boekestein@rikilt.dlo.nl internet https://www.wau.nl/wur/congres/agenda

Ontwikkelingen in de samenleving en de economische situatie hebben veel invloed op de onderwerpen waar landbouwwetenschappers zich mee bezighouden. Landbouwwetenschappers zijn al lang niet meer alleen bezig met het verhogen van de landbouwproductie. Het landbouwonderzoek beslaat op het moment een groot terrein, van landbouwproductie, voedselzekerheid en consumentengedrag tot het verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Deze drie dagen wisselen onderzoekers en beleidsmakers uit diverse landen ervaring en kennis uit. Ook biedt het congres volop de gelegenheid contacten te leggen met buitenlandse collega's.

Deel: ' Conferentie Europese agenda landbouwonderzoek '
Lees ook