FOUNDATION FOR WAR STUDIES

UITNODIGING CONFERENTIE ST.-PETERSBURG

Hoe kan na afloop van de koude oorlog, oorlog worden voorkomen? Wat moet het antwoord zijn van de internationale gemeenschap op de brandhaarden die in de jaren negentig in allerlei regio zijn opgevlamd? Een uitgelezen en internationaal gezelschap van wetenschappers, militairen en politici uit Oost en West buigt zich over deze vragen tijdens een vierdaagse conferentie die eind februari in St.-Petersburg wordt gehouden.

De conferentie is georganiseerd onder auspiciën van the Foundation for War Studies, een Nederlands initiatief. De Foundation for War Studies staat onder voorzitterschap van prof. dr. Peter Kooijmans, oud-minister van Buitenlandse Zaken en tegenwoordig lid van het Internationale Gerechtshof.
Het is dit jaar precies een eeuw geleden dat Ivan Bloch, adviseur van tsaar Nicolaas II, een studie publiceerde over de vraag hoe oorlog te voorkomen. Zijn studie was mede aanzet tot de Eerste Internationale Vredesconferentie in Den Haag uit 1899. In het jaar van de herdenking van deze eerste grote vredesconferentie brengt the Foundation for War Studies geleerden en besluitvormers van deze tijd bij elkaar in de oude tsarenstad St.-Petersburg om zich na een eeuw van verschrikkelijke oorlogen opnieuw te buigen over de vraag: en toch, hoe voorkomen we oorlog? De conferentie wordt gehouden van woensdag 24 februari tot en met zaterdag 27 februari. Kroonprins Willem-Alexander voert in de theaterzaal van de Hermitage het openingswoord. Tot de deelnemers en sprekers behoren onder anderen mevr. Elisabeth Rehn, speciale gezant voor de VN in Bosnië, Christoph Bertram, oud-directeur van het IISS in Londen, prof. Martin van Creveld, expert in militaire geschiedenis en strategie, Sir Michael Rose, voormalig Brits generaal, onderzoeker op het gebied van vredeshandhaving en leiderschap, Carl Bildt, voormalig premier van Zweden, Edward Luttwak, senior fellow aan het Center for Strategic and International Studies in Washington, Ruud Lubbers, oud-premier, ambassadeur Klaus Peter Klaiber, onder secretaris-generaal van de Navo.

Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte uitgenodigd de conferentie bij te wonen. Voor nadere informatie en aanmelding wordt men verzocht met enige spoed contact op te nemen met het secretariaat van de Foundation for War Studies in Groningen, tel. 050-3180686, fax 050-3187125.

27 jan 99 21:26

Deel: ' Conferentie Foundation for War Studies in St. Petersburg '
Lees ook