Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting

Conferentie over genotmiddelen en school

Op 24 maart vindt in Utrecht de conferentie 'Genotmiddelen en school: goed geregeld?' plaats. Centraal staat op deze dag de gezamenlijke aanpak van drugsvoorlichting en het formuleren en of uitbouwen van beleid op het gebied van genotmiddelen. De conferentie is bedoeld voor directieleden, docenten verzorging, biologie en maatschappijleer en medewerkers met een coördinerende taak op het gebied van schoolgezondheidsbeleid.
Aanmelden bij:
KPC Groep, Irene Chateleux, telefoon: 073-6247247

Deel: ' Conferentie Genotmiddelen en school '
Lees ook