Gemeente Den Haag


29 februari 2000

Conferentie Herijking Integratiebeleid

Op dinsdag 14 maart organiseert de gemeente Den Haag de conferentie 'Herijking Integratiebeleid' in het stadhuis. Het doel van de conferentie is om nieuwe ontwikkelingen, accenten en prioriteiten op het gebied van de multi- culturele stad te herkennen en bijeen te brengen en terug te blikken op het tot nu toe gevoerde integratiebeleid. Deze evaluatie dient als basis voor de nieuwe notitie Integratie- beleid die binnen het kader van het Plan Multiculturele Stad 1998-2001. Samen verder naar een ongedeelde stad wordt opgesteld.

Op de conferentie komen tien thema's aan bod die ieder in afzonderlijke workshops nader worden uitgewerkt. Het gaat om: kleine nationaliteiten, de positie van moskeeën en mandirs, economie en werk, personeelsbeleid, zelf- organisaties, segregatie, inburgering, relatie school/thuis, jongeren en politie. Voor iedere groep zijn vertegen- woordigers uitgenodigd van bij het integratiebeleid betrokken professionele en vrijwilligersorganisaties, de Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad, raadsleden, experts uit Den Haag en andere steden en de betrokken ambtenaren.

De bijeenkomst wordt gehouden in het stadhuis aan het Spui 70 in de kantine op de 11e etage.
Het programma ziet er als volgt uit:

18.30 Welkom door dagvoorzitter Naeeda Aurangzeb en wethouder P. Heijnen van Onderwijs, Sociale Zaken, Werkgelegenheidsbevordering en Integratie

19.00 Workshops

20.45 Pauze met intermezzo

21.30 Samenvatting van de resultaten via interviews door de directeur Bestuurszaken, Nico van Mourik, met de workshopvoorzitters, gevolgd door een afsluiting door de dagvoorzitter in gesprek met twee bijzondere gasten: mr H. Fernandes Mendes, directeur Directie Coördinatie Minderheden van het Ministerie van BZK en drs Anna Maria Andriol, voorzitter van de Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad

22.00 Informele afsluiting

Deel: ' Conferentie Herijking Integratiebeleid in Den Haag '
Lees ook