Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Conferentie Atlantische Onderwijs Commissie:
Het beeld van Rusland - Rusland in beeld
Werken met scenario's: activerend leren in de praktijk Datum: 13 februari 2003

Op donderdag 13 februari 2003 organiseert de Atlantische Commissie in Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht de jaarlijkse Atlantische Onderwijs Commissie met als thema: Het beeld van Rusland. Rusland in beeld.
In het ochtendgedeelte zal een viertal deskundigen dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken behandelen. Tijdens het middagprogramma 'Werken met scenario's: activerend leren in de praktijk' zullen de deelnemers kennismaken met deze werkvorm en hoe die in de onderwijspraktijk kan worden toegepast. De onderwijsconferentie is in de eerste plaats bestemd voor docenten geschiedenis, maatschappijleer en aardrijkskunde in het voorgezet onderwijs.
De kosten voor deze dag bedragen 75,- (inclusief lunch, koffie, thee en receptie na afloop). Verdere Informatie en aanmelding: Atlantische Commissie, Bezuidenhoutseweg 237-239, 2594 AM Den Haag, telefoon: 070-363 94 95, fax: 070-364 63 09, e-mail: atlcom@xs4all.nl

Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: info@minocw.nl

Deel: ' Conferentie Het beeld van Rusland - Rusland in beeld '
Lees ook