Universiteit van Utrecht

Tien jaar PPON: hoe goed is het Nederlandse rekenwiskundeonderwijs?


* Op 3 t/m 5 november organiseert het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht een conferentie over het niveau van het rekenwiskundeonderwijs op basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs. Hoofdonderwerp is de uitkomst van het door het Cito gehouden derde Periodieke Peilingonderzoek OnderwijsNiveau (PPON).

De resultaten van dit onderzoek bieden een beeld van het actuele niveau van het rekenwiskundeonderwijs in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Elke vijf jaar vindt een PPON-peiling plaats.

Het onderzoek geeft daarom tevens inzicht in de ontwikkeling van het rekenwiskundeonderwijs in de afgelopen tien jaar.Het CITO maakt de uitslag van het onderzoek tijdens de conferentie bekend op woensdag 3 november (10.00 uur). Aansluitend is er om 12.00 uur een persbijeenkomst.Tijdens het vervolg van de conferentie richten de sprekers zich op de vraag hoe de opbrengsten van de PPON-peilingen kunnen worden geïnterpreteerd. Daarnaast bekijken ze welke vragen de toetsresultaten oproepen voor de toekomst. Op het programma staan onder meer:


* een overzicht van de opbrengst van het peilingonderzoek einde basisonderwijs, door drs. Frank van der Schoot (CITO).
* de relatie tussen de PPON-resultaten en het meet- en meetkundeonderwijs, door dr. Ed de Moor (Freudenthal Instituut).
* de PPON-resultaten en de betekenis ervan voor de toekomst, door prof.dr. Adri Treffers (Freudenthal Instituut).
* jongens en meisjes in het rekenwiskundeonderwijs (MOOJ-onderzoek), door dr. Marja van den Heuvel-Panhuizen (Freudenthal Instituut).

Het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht is het nationaal expertisecentrum voor het rekenwiskundeonderwijs voor basis- en voortgezet onderwijs. Het instituut telt circa 70 medewerkers.

Tien jaar PPON - lessen voor de toekomst.

Achttiende najaarsconferentie van het 'Panama-project' van het Freudenthal Instituut van de UU.


3 t/m 5 november, Leeuwenhorst Congrescentrum, Langelaan 3, 2211 XT Noordwijkerhout.

Deel: ' Conferentie Het Nederlandse rekenwiskundeonderwijs '
Lees ook