Rijks Universiteit Groningen


Het transformatieproces in Europa

Data 4 t/m 6 maart 1999

Conferentie Taking stock on transformation

Plaats Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Organisatie Centre for European Security Studies (CESS)

Informatie Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Het is dit jaar tien jaar geleden dat de landen van Midden- en Oost-Europa zich van het communistische juk bevrijdden. Bovendien viert de NAVO haar vijftigjarig bestaan met de toetreding van drie Midden-Europese landen en begint de Europese Unie uitbreidingsonderhandelingen. Het jaar 1999 vormt een uitgelezen tijdstip om het transformatieproces aan een kritische beoordeling te onderwerpen en te analyseren wat er bereikt is en wat er in de toekomst nog verbetering behoeft. Een reflectie op de ontwikkelingen die in het afgelopen decennium hebben plaatsgevonden, kan leiden tot nieuwe inzichten: zowel in het begeleiden van de uitbreidingsprocessen als in de werkwijze van andere internationale instituten en in de interne besluitvor- ming in de Midden- en Oost-Europese landen. Tijdens de conferentie ligt de nadruk op onderwerpen als civiel-militaire betrekkingen, de rol van non- gouvernementele organisaties op het gebied van veiligheid, en de invloed van internationale organisaties op het hervormingsproces. Een selectie van de hoofdsprekers: Pierre Hassner (Research Director C.E.R.I., Fondation Nationale des Sciences Politiques, France), A decade of transformation, Klaus-Peter Klaiber (Assistant Secretary General - Political Affairs, NATO), The evolving European security environment, Eduard Kukan (Minister of Foreign Affairs, Slovak Republic), A contribution of Slovakia to the building of a peaceful and prosperous Europe en Allen Lynch (Director, Center for Russian and East European Studies, University of Virginia, United States), Managing politico- economic transition.

Deel: ' Conferentie Het transformatieproces in Europa '
Lees ook