SISWO/Instituut voor Maatschappijwetenschappen

De themagroep 'Kwaliteit van de Arbeid' (SISWO / Instituut voor Maatschappijwetenschappen) organiseert in samenwerking met de NWO programmacommissie 'Maatschappij en de Elektronische Snelweg' (MES) op vrijdag 12 oktober de conferentie 'ICT en Arbeid' die het karakter heeft van een expertmeeting. De conferentie wordt gehouden in de lopende conferentie 'Werken in Digitaal Nederland'. Het is de derde conferentie in deze reeks.

Recent onderzoek verdeeld naar drie thema's wordt gepresenteerd; het verband tussen ICT en de kwaliteit van de arbeid, arbeidsrelaties en competenties. In het plenaire ochtendgedeelte zal de voortgang van het onderzoek naar ICT en arbeid vanuit de MES programmacommissie worden besproken. Dr. Bram Steijn presenteert aan de hand van een recent empirisch onderzoek een overzicht van de kwaliteit van de arbeid en arbeidsrelaties in Nederland. Nagegaan wordt wat de rol is die nieuwe productieconcepten spelen bij de wederzijdse beïnvloeding van ICT en arbeid.
De middag bestaat uit een aantal parallelsessies over arbeidskwaliteit, competenties en arbeidsrelaties vanuit een macro en een micro perspectief. Bij elk onderdeel zullen korte commentaren worden gegeven en is er ruimte voor discussie. Tot slot is er een plenaire afsluiting en discussie. De opzet van deze wetenschappelijke conferentie is multidisciplinair, ongeveer vijftien presentaties met arbeidssociologische, economische en psychologische invalshoeken worden met elkaar geconfronteerd.

Deelnemers aan de conferentie kunnen de papers van de conferentie downloaden. Bij elke paper staat de datum vermeld waarop het bestand door de congresorganisatie is gescand op virussen. Het downloaden van papers is voor eigen risico. SISWO/Instituut voor Maatschappijwetenschappen is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele schade die na het downloaden van bestanden kan ontstaan.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname, het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.
Voor nadere informatie en inschrijving: drs. Marloes Kraan (SISWO), e-mail: mkraan@siswo.uva.nl, Plantage Muidergracht 4, 1018 TV Amsterdam, tel. 020 5270624 fax 020-6229430.

Deel: ' Conferentie 'ICT en Arbeid' in Amsterdam '
Lees ook