Persbericht

ODIGIA-museum gaat ikonenkunst beschermen

NEDERLANDS IKONEN-INSTITUUT GAAT OOST-CHRISTELIJKE KUNST BESCHERMEN

UNESCO initiatief voor internationale registratie van ikonen

In januari komen in het ODIGIA Ikonen-museum in Den Haag kunsthistorici en experts voor informatica bijeen uit ikonen-musea uit Oost-Europa en het Nabije Oosten om een internationaal systeem te ontwikkelen voor de bescherming van de Oost-Christelijke Kunst: de UNESCO/ODIGIA International DataBase in Icons (IDBI). Daarmee wordt een belangrijke stap gezet naar onderzoek van herkomst en legaal eigendom van een van de meest omvangrijke vormen van beeldende kunst in de wereld.
Een internationaal documentatie- en registratiesysteem is niet alleen van groot kunsthistorisch belang, maar ook voor de bescherming van de eigendomsrechten zowel van de landen van oorsprong als van de particulier verzamelaar, waarvan ook Nederland er vele telt. Duizenden daarvan zijn verenigd rond het ODIGIA-Instituut in Den Haag.

Ikonen worden niet alleen in Nederland, maar in de gehele westerse wereld steeds populairder en daarmee steeds duurder. Prijzen tot honderdduizenden guldens voor oude meesterwerken in de ikonenkunst zijn geen uitzondering meer. Dat brengt risico's met zich mee, zowel legaal als illegaal, diefstal, smokkel, oorlogsbuit, vervalsing, bedrog. Risico's zowel voor het land van oorsprong dat zijn cultureel patrimonium wil beschermen als voor de liefhebber die graag zekerheid wil over de herkomst van zijn bezit. Over de gehele wereld worden systemen ontwikkeld voor documentatie van kunst. Een generaal systeem voor de ikonen kunst - waaronder ook wandschilderingen, mozaïeken, reliëfs en dergelijke vallen - bestaat nog niet. Vooral in de landen in Oost-Europa en het Nabije Oosten, meer dan 1000 jaar bron van deze cultuur, is de registratie nog uiterst pover van het enorm uitgebreide bezit aan kunst. Het Internet schept daarentegen onbeperkte mogelijkheden om kunstbezit wereldwijd toegankelijk te maken en daarmee eigendom te beschermen.

Het initiatief tot het bijeenroepen van een internationale werkgroep voor de ontwikkeling van een wereldwijd
registratiesysteem kwam van twee kanten. Van ODIGIA in Den Haag en van UNESCO in Parijs. Bij het ODIGIA-Instituut, dat kortgeleden het eerste ikonen- museum in Nederland opende, heeft een groep kunsthistorici sinds 1984 gewerkt aan een omvangrijke standaardisatie van de duizenden benamingen in de orthodoxe ikonen. Bij UNESCO, waar bescherming van kunstbezit een der prioriteiten is, bestaat de behoefte het reeds lang internationaal gebruikte UNESCO/ISIS datasysteem pasklaar te maken voor een onbeperkt bestand aan afbeeldingen van kunstwerken. Het was de persoonlijke relatie tussen de staf van de Directeur-Generaal van UNESCO en Parijs en de staf van ODIGIA
in Den Haag, die leidde tot samenwerking en een eerste subsidie van UNESCO voor dit initiatief.

Experts van musea in Rusland, Griekenland, Roemenië en het Nabije Oosten komen van 18 tot 21 januari samen met de directies van de ikonenmusea in Duitsland en Den Haag voor de opzet van de UNESCO/ODIGIA IDBI (International DataBase Icons). Leidraad daarbij zal het UNIDROIT Verdrag ter bescherming van Kunstbezit zijn, dat in 1996 in Rome werd opgesteld. Op grond van dat Verdrag dient zowel het bezit in de landen van oorsprong als dat van de musea en particulier verzamelaar te worden geregistreerd om het eigendomsrecht veilig te stellen.
In Den Haag kan in januari de basis worden gelegd voor een grotere zekerheid bij legale handel en wandel binnen een kunstvorm die alle bescherming verdient. Wellicht ook de eerste stap naar een 'Chamber of Arts' bij het Internationaal Gerechtshof, voor het toenemend aantal gevallen waarbij voor kunstwerken, die legaal/illegaal van eigenaar gewisseld zijn, juridische arbitrage tussen rechthebbenden noodzakelijk is.


18 tot 20 januari 1998
UNESCO/ODIGIA conferentie voor de samenstelling van een internationale werkgroep en de opzet van een 'International Data Base on Icons (IDBI)

Stichting ODIGIA-Instituut
Molenstraat 6 - 2513 BK Den Haag
telefoon: 070 392 4000
telefax: 070 346 5892
E-mail: institute@odigia.nl


17 dec 98 15:59

Deel: ' Conferentie International Data Base on Icons '
Lees ook