Nuffic

PERS

Vreemdelingenbeleid hindert uitwisseling van docenten en studenten

Nuffic organiseert conferentie om uitwegen te vinden

De internationale uitwisseling van studenten, onderzoekers en stagiairs, een doelstelling van de Nederlandse regering, wordt ernstig gehinderd door het vreemdelingenbeleid. Elk jaar worden duizenden tijdelijke verblijfsvergunningen aangevraagd voor een studie- of onderzoeksverblijf in ons land. Dat is het begin van een hele reeks procedures. En daarin gaat te vaak iets mis. Kandidaten die Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs graag toelaten, krijgen bijvoorbeeld toch niet of veel te laat een verblijfsvergunning. Het komt zelfs voor, dat zij op Schiphol door de douane worden tegengehouden.

Over dit netelige thema organiseert de Nuffic, de Nederlandse Organisatie voor Internationale Samenwerking in het Hoger Onderwijs, op donderdag 4 februari een conferentie onder de titel "Mobiliteit geregeld?" Gespecialiseerde medewerkers van het hoger onderwijs, de betrokken ministeries en instanties die te maken hebben met vreemdelingen, zullen daar gezamenlijk naar uitwegen zoeken.

Op het eerste gezicht lijkt deze problematiek een typisch voorbeeld van verschillende door de overheid uitgezette beleidslijnen die elkaar in de weg zitten. Maar zo eenvoudig is het niet. Niet alleen de regelgeving hindert de uitwisseling van studenten, maar ook de uitvoeringspraktijk en de vaak slechte samenwerking tussen het hoger onderwijs en de andere instanties bij wie buitenlandse studenten terecht moeten, bijvoorbeeld om zich als tijdelijk bewoner van de gemeente in te schrijven of om een SoFi-nummer te krijgen. Bovendien ontvangen kandidaat-studenten van verschillende instanties vaak verschillende informatie en richtlijnen.

Het is de bedoeling, dat op de conferentie naar praktische oplossingen wordt gezocht voor deze knelpunten. Want de wil daartoe is bij alle betrokkenen aanwezig.

De Nuffic heeft in samenwerking met een aantal betrokkenen uit het Hoger Onderwijs voor de conferentie al een reeks aanbevelingen gedaan. De voornaamste daarvan zijn:
- Procedures moeten binnen de gestelde termijn worden afgehandeld. Daar komt nu nog te vaak te weinig van terecht.
- Goede communicatie tussen de betrokken instellingen is essentieel.

- Bestaande regelingen moeten op elkaar afgestemd worden..
- Hier en daar dienen de uitvoeringsregels te worden aangepast. Soms is men er al door uitzonderingen te maken of vereenvoudigde procedures in te voeren voor studenten en docenten, soms moet er meer op de schop. Het komt bijvoorbeeld in sommige procedures voor, dat er gevraagd wordt naar documenten, zoals geboortebewijzen, die in Nederland gemakkelijk verkrijgbaar zijn, maar in veel andere landen met een minder ontwikkelde administratie heel moeilijk of niet boven water te krijgen zijn.

Deel: ' Conferentie Internationale uitwisseling in het onderwijs '
Lees ook