Anti Racisme Informatie Centrum

Conferentie 'Islam en homoseksualiteit'

5 - 7 okt 2001 Soesterberg

De stichting Yoesuf spant zich in voor de emancipatie van homoseksuele mannen en vrouwen met een islamitische achtergrond. Tijdens de conferentie 'islam en homoseksualiteit' is het de bedoeling om een maatschappelijk plan van aanpak op te stellen om de emancipatie van deze groep mensen te bevorderen. Daarbij gaat het oa om de vraag in hoeverre emancipatie met behoud van islamitische waarden mogelijk is en of de reguliere hulpverlening voldoende is toegerust om aan te sluiten bij de specifieke hulpvraag van deze groep. De conferentie is bedoeld voor vertegenwoordigers van relevante
vrijwilligersorganisaties en van maatschappelijke sectoren als onderwijs en welzijnswerk.

Soesterberg: Kontakt der Kontinenten.
Deelnamekosten: vanaf 150,-. Aanmelden (vóór 31 juli) via op te vragen aanmeldingskaart: Stichting Yoesuf, tel. 030-233 1750. Nadere informatie omtrent programma: www.yoesuf.nl

Last update: 11-07-01

Deel: ' Conferentie 'Islam en homoseksualiteit' in Soesterberg '
Lees ook