Vrije Universiteit Amsterdam


veb@dienst.nl

Minister Hermans (onderwijs) een van de sprekers over æduaal lerenÆ Conferentie over de voors en tegens van de combinatie leren en werken in het wetenschappelijk onderwijs

Hoe nuttig is het om studeren en werken in één universitaire opleiding onder te brengen en aan welke voorwaarden moet een dergelijke ædualeÆ opleiding dan voldoen? Wat zijn de voor- en nadelen voor docenten, studenten, werkgevers en overheid? Wat zijn de eerste ervaringen met duale experimenten? Op vrijdag woensdag 14 april wordt over deze vragen op de Vrije Universiteit een conferentie gehouden, waaraan ook de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, drs. L.M.L.H.A. Hermans zal deelnemen. De bewindsman houdt een toespraak over duaal leren in het algemeen.

Sinds het studiejaar 1998-1999 experimenteren verschillende universiteiten met duaal leren. Oud-onderwijsminister dr.ir. J.M.M. Ritzen was een groot voorstander van de combinatie leren en werken, waarbij studenten een deel van hun studietijd als werknemer bij een bedrijf of de overheid doorbrengen. Studie en beroepspraktijk kunnen zo beter op elkaar worden afgestemd, is daarbij de gedachte. Ritzen bereidde de nu lopende experimenteerfase voor.

De conferentie, georganiseerd door het Bureau Bestuursondersteuning van de VU, is in eerste instantie bedoeld voor docenten, studenten, bestuurders en onderwijsmedewerkers van de universiteiten. Op het programma (zie hieronder) staan onder meer lezingen en een forumdiscussie met deskundigen. Ook is er een æmarktÆ, waarop initiatiefnemers van en betrokkenen bij de zeven duale opleidingsexperimenten binnen opleidingen aan verschillende universiteiten hun praktijkervaringen zullen vertellen aan onder meer minister Hermans.

NOOT VOOR DE REDACTIE

De conferentie æDualisering in het Wetenschappelijk OnderwijsÆ wordt gehouden op woensdag 14 april van 13.45 û 17.45 uur op diverse locaties in het Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. Nadere informatie is te verkrijgen bij het Bureau Bestuursondersteuning, mw.drs. H.G. Klein Ikkink, telefoon (020) 444 5331.

Programma Conferentie æDualisering in het Wetenschappelijk OnderwijsÆ

Woensdag 14 april 1999, 13.45 û 17.45 uur

Locatie van 13.45 û 15.25 uur: VU-hoofdgebouw, collegezaal KC-07

Locatie van 15.45 û 16.40 uur: VU-hoofdgebouw, achter Aula, eerste verdieping

Locatie van 16.45 û 17.10 uur: VU-hoofdgebouw, Auditorium , eerste verdieping

Locatie van 17.10 û 17.45 uur: VU-hoofdgebouw, achter Aula, eerste verdieping

13.45 û 14.00 uur: Ontvangst met koffie en thee

14.00 û 14.10 uur: Welkomstwoord door prof.dr. T. Sminia, rector magnificus van de Vrije Universiteit

14.10 û 14.30 uur: Prof.dr.ir. B.P.T. Veltman, voorzitter Commissie beoordeling experimenten duale opleidingen wetenschappelijk onderwijs

Lezing over de voorwaarden waaraan duale opleidingen moeten voldoen.

14.30 û 14.40 uur: Prof.dr. H.P.M. Kersten, hoogleraar Bedrijfswiskunde, Vrije Universiteit Lezing over de opzet van en de eerste ervaringen met het duale experiment binnen de opleiding Bedrijfswiskunde en Informatica.

14.40 û 15.25 uur: Forumdiscussie Discussie over voors en tegens van duale opleidingen onder leiding van professor Sminia met deelname van: prof.dr. J.W.M. Kessels, lid Commissie beoordeling experimenten duale opleidingen wetenschappelijk onderwijs; prof.dr. P.J.D. Drenth, hoogleraar Arbeids- en organisatiepsychologie en Psychodiagnostiek, Vrije Universiteit; mw. ir. G.F.W.C. Visser-van Erp, secretaris onderwijscommissie Midden en Klein Bedrijf Nederland; R. Plugge RI, hoofd afdeling Rapid Application Development van de Internationale Nederlanden Groep; mw. R. Zwetsloot, voorzitter Interstedelijk Studenten Overleg.

15.25 û 15.45 uur: Pauze

15.45 û 16.40 uur: Praktijkgedeelte æMarktÆ, zeven groepen met initiatiefnemers van, respectievelijk betrokkenen bij lopende duale experimenten (eerste tranche) in het wetenschappelijk onderwijs vertellen over hun praktijkervaringen. Het gaat om experimenten met verschillende opleidingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Katholieke Universiteit Nijmegen, Katholieke Universiteit Brabant, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit. 16.45 û 17.00 uur: Drs. L.M.L.H.A. Hermans, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Toespraak over duaal leren in het algemeen. 17.00 û 17.10 uur: Afsluiting officiële gedeelte door professor Sminia

17.10 û 17.45 uur: Borrel


31-03-1999 / pb 99.25 / JvdV

Deel: ' Conferentie Leren en werken in wetenschappelijk onderwijs '
Lees ook