CNV

Conferentie ministerie EZ en CNV over employability

Minister Jorritsma en CNV-voorzitter Terpstra toetsen hun employability

Het CNV en het ministerie van Economische Zaken nodigen u uit voor een werkconferentie over employability. De conferentie wordt gehouden op dinsdag 12 oktober op het ministerie aan de Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag. De bijeenkomst duurt van 15.00 tot 17.00 uur.

Tijdens de conferentie, die door het ministerie van EZ is georganiseerd, wordt het startschot gelost voor een aantal employabilityprojecten. Een daarvan is het CNV-project 'Op koers'. Dit project geeft inzicht in het employabilitybeleid van organisaties door toetsen af te nemen onder zowel werkgevers als werknemers. Met de werknemerstoets ontstaat meer duidelijkheid over de loopbaanwensen van de betrokkenen en het draagt bij aan het in kaart brengen van de wensen en mogelijkheden van bedrijven. CNV-voorzitter Terpstra en minister Jorritsma-Lebbink zullen op deze dag hun employability toetsen aan de hand van een aantal vragen. Een daarvan luidt of hun loopbaan op koers ligt.
Het ministerie van EZ en sociale partners (CNV, MKB-Nederland, Metaalunie, Syntens en Mitex) ondertekenen tijdens de conferentie tevens een intentieverklaring waarin ze beloven zich sterk te zullen maken voor employability.

Programma:

15.15 - 15.30 uur Ontvangst met koffie en thee (voor zaal 174);

15.30 - 15.45 uur Inleiding door de minister van EZ, mevrouw Jorritsma-Lebbink;

15.45 - 15.55 uur CNV-voorzitter Doekle Terpstra licht het CNV-project 'Op koers' toe;

15.55 - 16.00 uur Overhandigen van eerste brochure met goede voorbeelden van employability aan de minister;

16.00 - 16.10 uur Toelichting op branchepilots employabilityadviseurs door Mitex en Metaalunie;

16.10 - 16.20 uur Ondertekening intentieverklaring door de minister van EZ, CNV, Mitex, Metaalunie, MKB Nederland
en Syntens;

16.20 - 17.00 uur Uitreiking van brochure aan de aanwezigen en afsluitende borrel.

U bent van harte welkom.


-------------------------------------

Meer informatie voor de sociaal-economische redactie: CNV-voorlichter Karin Jansen: 030 - 2913707 (w) of 06 - 53 400 399. Graag hoor ik uiterlijk 11 oktober of u aanwezig zult zijn op de conferentie.

06 okt 99 16:38

Deel: ' Conferentie ministerie EZ en CNV over employability '
Lees ook