Ingezonden persbericht

Persbericht

Conferentie: Rotterdam. Multiculturele stad? Onveilige stad?

Is de multiculturele samenleving op sterven na dood? Neem Rotterdam! In Rotterdam leven en wonen zo'n 162 nationaliteiten. Allemaal Rotterdammers! Allemaal Rotterdammers? Jazeker, zeggen de stadsbestuurders. Maar wat zeggen de Rotterdammers zelf?

Is de verrassende uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen een goede indicatie van de manier waarop veel Rotterdammers werkelijk tegen die multiculturele 'snelkookpan' aankijken? Kan de Maasstad een leefbaar thuis zijn voor die bonte mengeling aan culturen? Is Rotterdam, wereldhaven nummer één, überhaupt wel multicultureel? Trouwens hoe doe je dat: 'multicultureel samenleven'? En is 'multicultureel' een ander woord voor 'onveiligheid'?

Al deze vragen maar ook de (mogelijke) antwoorden komen aan de orde tijdens de conferentie 'Multiculturele Stad Rotterdam', die op dinsdag 4 juni van 15.30 uur tot 19.00 uur wordt gehouden in Het Kasteel van Sparta.

Inleiders:

* Loco-burgemeester Sjaak van der Tak, belast met onder meer het Integratiebeleid in Rotterdam, geeft zijn visie op het belang van de multiculturele stad.
* Prof. dr Justus Veenman van de Erasmus Universiteit gaat in op de betekenis van de multiculturele stad,
* Prof. dr Gloria Wekker, Universiteit Utrecht, belicht het samenleven van diverse bevolkingsgroepen in de multiculturele stad,
* Hoofdcommissaris van Politie Geert Horstmann behandelt het thema veiligheid in de setting van de multiculturele samenleving.
De conferentie 'Multiculturele Stad Rotterdam' is een initiatief van de Stedelijke Adviescommissie Multiculturele Stad (SAMS). In 1998 ingesteld door de toenmalige gemeenteraad, heeft de SAMS als taak de ontwikkeling van Rotterdam als multiculturele stad te bevorderen. Met deze conferentie wil zij het belang van dit acuut actuele thema benadrukken, maar tevens een podium bieden aan nieuwe inzichten en visies om, mede aan de hand daarvan, ook in de komende periode de gemeenteraad gevraagd of ongevraagd van advies te kunnen dienen.

Eindhoven, 29 mei 2002

Deel: ' Conferentie multiculturele stad in Rotterdam '
Lees ook