Nuffic

Persberichten

Den Haag, 4 april 2000

Naar een beter onderwijs in Europa

Leonardo da Vinci en Socrates, de twee grote Europese onderwijsprogrammas, zijn een nieuwe periode van zeven jaar ingegaan. Dat betekent betaalde leer- en stage-ervaring in het buitenland voor onderwijspersoneel, leerlingen en studenten uit alle delen van het onderwijs. Kennis maken met andere culturen en meer Europese talen leren. Vernieuwing van het (beroeps)onderwijs is het tweede belangrijke doel van beide programmas. Dit gebeurt door het verstrekken van subsidies aan transnationale innovatieve ontwikkelingsprojecten. Op een feestelijke startconferentie, 12 april in Rotterdam, wordt het startsein gegeven door minister Loek Hermans en Nikolaus van der Pas, directeur-generaal EU Educatie en Cultuur.

Voor de tweede fase van Leonardo en Socrates is in totaal 3 miljard Euro uitgetrokken. Naast de 15 landen van de Europese Unie doen zestien andere landen uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa mee. Leonardo is gericht op verbetering van de beroepsopleidingen, door onder meer proefprojecten en mobiliteitsprogrammas. Een belangrijk onderdeel bestaat uit innovatieve bedrijfsstages. Socrates omvat het complete algemene onderwijs, van basisschool tot en met universiteit. Doelstellingen zijn onder meer de samenwerking en de mobiliteit op alle onderwijsgebieden, vernieuwing van de onderwijspraktijk en onderwijsmateriaal en de bevordering van talenkennis. Zo hebben 500.000 studenten in beide programmas een tijd in het buitenland kunnen studeren of stage gelopen en hebben 10.000 scholen actief meegewerkt aan Europese projecten. Dit aantal moet in de tweede fase trouwens omhoog: van de 340.000 scholen in Europa moet zeker 10 procent meedoen.

De startconferentie voor beide programmas vindt plaats op 12 april 2000 in het World Trade Centre te Rotterdam, vanaf 9.45 u. In het ochtendprogramma verrichten minister Hermans en Nikolaus van der Pas de openingshandeling; naar verluidt zullen ook Leonardo da Vinci en Socrates zelf het WTC bezoeken. Ook Europarlementariër mevr. Sanders-Ten Holte zal haar visie geven. Dagvoorzitter is W. van Gelder, oud-lid van de Tweede kamer en CINOP-bestuurslid. Het middagdeel van de conferentie bestaat uit vier seminars over onderwerpen als ICT en internationalisering, talen (elke Europeaan minstens tweetalig?), de cultuur van het leren en onderwijsmobiliteit. In twee aparte seminars wordt de eerste fase van het Leonardo-programma tegen het licht gehouden.

De uitvoering van de Leonardo- en Socratesprogrammas wordt voor het grootste deel decentraal geregeld door Nationale Agentschappen. In Nederland zijn dat de onderwijsorganisaties CINOP in s-Hertogenbosch, Europees Platform in Alkmaar en Nuffic in Den Haag.

Deelname aan de startconferentie is vrij; dat geldt ook voor de lunch en de borrel tussen 16.00 en 17.00 u.

Informatie: Joyce Verhoeven, CINOP, tel. 073 - 6800764, e-mail: jverhoeven@cinop.nl

| laatste wijziging: april 2000 |

Deel: ' Conferentie naar een beter onderwijs in Europa '
Lees ook