D66 Nieuws


Opleidingscentrum en Wetenschappelijk Bureau van D66 organiseren:

de Conferentie

Naar een sociaal-liberale visie op zorg

Zaterdag 17 april 1999

De bijeenkomst vindt plaats in het sfeervolle Jacobi Theater, St. Jacobsstraat 12 te Utrecht, aanvang 13.00 uur tot ca. 17.00 uur Het Jacobi Theater ligt op ca. 5 minuten loopafstand vanaf CS Utrecht en vanaf de parkeergarage 'Paardenveld'. Deelnamekosten Fl 10,-- (inclusief koffie en thee).

Voor deze conferentie over de toekomst van de zorgverzekering nodigen wij u van harte uit. Al is de zorg in ons land over het algemeen van hoog niveau, toch is de manier waarop de toegang is verzekerd al jaren voorwerp van discussie. Het lijkt erop dat zij gevangen blijft tussen twee uitersten, namelijk een die de zorgverzekering wil overlaten aan de vrije markt en een die pleit voor de invoering van een brede algemene volksverzekering. Ondertussen krijgt de Europese regelgeving een steeds groter greep op de nationale systemen van zorg.

Tegen deze achtergrond willen wij nu aan de orde stellen of er een andere visie en een andere aanpak mogelijk is. Een die niet blind kiest voor collectivisering, maar bij een adequate individuele aanpak tevens kan bogen op een behoorlijke sociale rechtvaardiging en de democratische publieke verantwoording die daarbij hoort. D66 wil nu debatteren over een sociaal-liberale visie die deze elementen tot haar uitgangspunten rekent. D66 is ook een pragmatische partij en wil dan dus tevens praten over de arrangementen, de verantwoordelijkheden en de structuren van invloed die daarbij horen.

Wij nodigen u uit om hierover van gedachten te wisselen tijdens een conferentie, die wij bijzonder van opzet zullen laten zijn. Wij zullen een zo optimaal mogelijke situatie proberen te creëren voor een dialoog tussen deskundigen en een belangstellend publiek.

Hiertoe willen wij in drie ronden met elkaar spreken: over de gezondheidsmarkt en zijn knelpunten en de mate van regulering die deze behoeft; over de vragen van voorkeur en voorrang met betrekking tot de verzekering; en tenslotte een meer bespiegelende ronde over de toegankelijkheid, transparantie en het publiek-private karakter van de zorgsystemen.
Wij hopen dat u aan deze dialoog mee zult willen doen,

Leo Pinxten, Opleidingscentrum D66
Christiaan de Vries, Wetenschappelijk Bureau D66

PROGRAMMA
Dagvoorzitter: Jan Zijlstra, cardioloog en directeur van het Elkerliek Ziekenhuis te Helmond
12.30 uur Ontvangst

Om de dialoog tussen de verschillende deskundigen en het publiek te bevorderen zijn er drie verschillende fora samengesteld met ieder een eigen invalshoek. Als in een caroussel zal elke keer een forum beginnen, waarop de andere fora invallen. Daarna krijgt de zaal de mogelijkheid om te reageren. Achtereenvolgens zijn dit:

13.00 uur Forum 1 - de zorgverzekeraars met:

- Jos van Adrichem, directeur van zorgverzekeraar Anova;
- Einte Elsinga, directeur ING Medinet;

- Peter van Lieshout, directeur van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn;

Onderwerpen die aan bod komen: hoe (commercieel) interessant is de gezondheidsmarkt, mate van regulering zorgmarkt, de invloed van Europa op de markt.

13.45 uur Forum 2 - Vertegenwoordigers van patiënten/consumenten met:
- Fons Dekkers, adviseur Nederlandse patiënten en consumentenfederatie;

- Theo de Vries, directeur Tympaaninstituut;
- Elly Roetering, voorzitter Stichting Pijn - Hoop;

Onderwerpen die aan bod komen: (on)wenselijkheid van voorrang in de zorg, moet alles wat kan ook kunnen? meer differentiatie naar individuele voorkeur in het zorgpakket.

14.30 uur Pauze

15.00 uur Forum 3 - de zorgaanbieders met:

- Andries van Dantzig, psychiater en voormalig directeur van het IMP te Amsterdam;

- Cees Postema, hoofd algemene gezondheidszorg van de GGD te Rotterdam;

- Simon Groen, Klinisch geriater Kennemergasthuis te Haarlem en voorzitter van de SWB werkgroep Volksgezondheid;

Onderwerpen die aan bod komen: zorg is geen recht maar een artikel, vergroting van het derde compartiment, betekent de overheid op afstand dat de controle gedemocratiseerd moet worden?

15.45 uur Discussie

16.45 uur Els Borst, minister van Volksgezondheid geeft een afsluitend commentaar.

Voor meer informatie stuurt u een e-mail aan swb@d66.nl of opleidingscentrum@d66.nl of bel naar het Landelijk Secretariaat 070-3566066.

Deel: ' Conferentie Naar een sociaal-liberale visie op zorg '
Lees ook