Nederlandse Taalunie

24 november 1999

Slotconferentie van het Nederlands-Vlaams uitwisselingsproject voor lerarenopleiders Nederlands & didactiek voor het basisonderwijs: "Team voor Taal"

28 januari 2000

Antwerpen - Ufsia

Hof van Liere

Op de conferentie Team voor Taal staan de inzichten en ideeën centraal die zijn opgedaan tijdens het gelijknamige uitwisselingsproject. De deelnemers aan deze uitwisseling delen hun ervaringen op 28 januari met een publiek van lerarenopleiders, beleidsmedewerkers en andere betrokkenen. Met behulp van deze ervaringen, curriculabeschrijvingen èn discussies wordt een basis gelegd voor gezamenlijke kwaliteitsbevorderende initiatieven. Het project is uitgevoerd op verzoek van de Nederlandse Taalunie.

Tijdens de conferentie staan twee vragen centraal:

* Hoe krijgt in Nederland en Vlaanderen het vak Nederlands & didactiek gestalte binnen de lerarenopleiding basisonderwijs?

* Hoe kan gezamenlijk de kwaliteit van het onderwijs en de professionaliteit van de docent Nederlands & didactiek vergroot worden?

Deze vragen komen niet uit de lucht vallen. De laatste tijd staat de kwaliteit van het onderwijs veelvuldig op de agenda van politici en beleidmakers. Maar met het agenderen van deze onderwerpen op beleidsdagen alleen wordt de praktijk over het algemeen te weinig bereikt. Binnen het uitwisselingsproject voor pabodocenten vormt de lerarenopleider zelf de bron voor kwaliteitsbevorderende activiteiten. Hiermee wordt niet alleen voorzien in een behoefte vanuit het veld, maar wordt ook voldaan aan de wens van de politiek.

Het uitwisselingsproject:

De deelnemende lerarenopleiders zijn verdeeld in Nederlands-Vlaamse koppels die elk een week bij elkaar op bezoek zijn gegaan. In deze week zijn niet alleen lessen bijgewoond, maar ook gezamenlijk stagebezoeken afgelegd en vergaderingen bijgewoond. Door het gebruiken van een kijkwijzer als richtlijn, zijn de ervaringen gekanaliseerd. De deelnemers aan de uitwisseling hebben naar eigen zeggen veel geleerd van hun collega's van over de grens. Tevens had deze ervaring een spiegelend effect; het heeft inzicht gegeven in het eigen handelen.

De organisatie van de uitwisseling en de slotconferentie is in handen van het Vlaamse netwerk Nederlands (LOOKo) en Het Netwerk Nederlands voor Pabo-docenten uit Nederland, onder auspiciën van de Nederlandse Taalunie. De SLO (Specialisten in leerprocessen) zal een verslag van de conferentie publiceren.

Het programma van de conferentie kan opgevraagd worden bij het Algemeen Secretariaat van de Nederlandse Taalunie in Den Haag. Telefoon: +31 70-3469548, fax: +31 70-3659818, e-mail: secr@ntu.nl Klik om naar boven te gaan.

© Nederlandse Taalunie

Deel: ' Conferentie Nederlands-Vlaams taaluitwisselingsproject '
Lees ook