Provincie Noord-Holland

Conferentie 'Noord-Holland in het nieuwe Europa'

Haarlem, 29 januari 2003 - Op 5 februari 2003 organiseert de provincie Noord-Holland, in het Holiday Inn IJmuiden Seaport Beach, de conferentie Noord-Holland in het nieuwe Europa Wat kan Noord-Holland betekenen in een nieuwe Europese Unie van 25 lidstaten?. Een vijftal vooraanstaande sprekers en drs. Bob Verburg, gedeputeerde economie, landbouw en Europa, geven hun visie op de rol die de regios zouden moeten spelen in Europa.

De Europese Unie biedt kansen en mogelijkheden voor haar regios om invloed uit te oefenen op het groeiende aandeel van het Europees beleid. Dat is niet algemeen bekend. Gedeputeerde Bob Verburg ziet de Europese Conventie als een goede mogelijkheid om te discussiëren over de Toekomst van Europa en de rol van de regios daarin.

De Europese Conventie werd opgericht in december 2001 door de Europese regeringsleiders. Deze tijdelijke raadgevende vergadering wordt ook wel de denktank voor de Toekomst van de Europese Unie genoemd. De Europese Conventie bestaat uit meer dan 100 personen (uit huidige én kandidaat-lidstaten van de EU): vertegenwoordigers uit nationale parlementen, het Europees Parlement, de Europese Commissie, nationale regeringen en maatschappelijke organisaties. De belangrijkste taak van de Europese Conventie is te adviseren over hoe de Europese Unie na de uitbreiding optimaal kan functioneren.

Het is belangrijk dat niet alleen binnen de Europese Conventie gediscussieerd wordt over de Toekomst van Europa, maar ook binnen onze provincie, aldus Bob Verburg. Een ieder moet zijn of haar stem kunnen laten horen. Ik wil daarom graag op 5 februari met de genodigden discussiëren over de Toekomst van Europa; ónze toekomst, en de rol van de regios daarin, in het bijzonder die van Noord-Holland.

Voor de conferentie op 5 februari zijn onder andere uitgenodigd Noord-Hollandse gemeentebesturen, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, Noord-Hollandse 1^e en 2^e kamerleden en Europarlementariërs.

Het programma ziet er als volgt uit:
12.15 uur Inlooplunch
13.00 uur Welkomstwoord door CDA-gedeputeerde drs. Bob Verburg 13.15 uur De volgende sprekers geven hun visie op de rol van de regios in het nieuwe Europa:
Drs. Gijs de Vries, Tweede-Kamerlid voor de VVD, vertegenwoordiger van de Nederlandse regering bij de Europese Conventie; Prof. dr. Ben Hoetjes, bijzonder hoogleraar regiobestuur in internationaal perspectief;
Prof. mr. Ad Geelhoed, advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van de EG te Luxemburg;
Drs. Marieke Sanders Ten Holte, lid Europees Parlement voor de VVD 14.15 uur Pauze
14.45 uur Forumdiscussie o.l.v. Astrid Joosten. Deelnemers: alle hierboven genoemde sprekers, gedeputeerde Bob Verburg en de heer Helmut Hetzel, voorzitter Association of European Journalists 16.00 uur Conclusies en dankwoord
16.15 uur Muzikale borrel
U bent van harte welkom bij deze bijeenkomst.

Inlichtingen: Linda Hageman, tel. (023) 514 42 62 Inlichtingen voor de pers: Marjan Hoenson of Ellen van der Klei, tel. (023) 514 41 18
Ellen van der Klei 29-1-2003 16:02:00

Deel: ' Conferentie 'Noord-Holland in het nieuwe Europa' '
Lees ook