politiebond acp


de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor de politie

werkconferentie van het lsop

vorig jaar is door de gezamenlijke politievakorganisaties en het nederlands politie instituut aan het nederlands economisch instituut de opdracht verstrekt om onderzoek te doen naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor de politie. het is de bedoeling om inzicht te krijgen in de geplande uitbreiding van de nederlandse politie en de steeds verder toenemende vergrijzing van het personeelsbestand.
het onderzoek geeft verschillende aanbevelingen voor het toekomstige personeels-, loopbaan- en doelgroepenbeleid.
de politievakorganisaties en het nederlands politie instituut gaan naar aanleiding van dit rapport op 6 oktober 1999 (in de concernlocatie van het lsop in apeldoorn) een werkconferentie organiseren voor direct betrokkenen. er zijn geen kosten verbonden om deel te nemen aan deze werkconferentie, die wordt gehouden van 09.15 tot 17.00 uur. de werkconferentie is met name geschikt voor korpschefs, hoofden p & o, beleidsmedewerkers p & o, leden or/rgo, districtschefs en wervingsfunctionarissen.

de werkconferentie is een eerste aanzet voor het in bredere kring bespreken van de onderzoeksresultaten. ook wordt gekeken naar een verdere uitwerking en mogelijke oplossingen.

direct betrokkenen bij het ontwikkelen van toekomstig of nieuw beleid mogen deze dag daarom niet missen. verschillende sprekers laten hun licht over de materie schijnen. de inleiders nemen tevens deel aan een forumdiscussie die het ochtendgedeelte afsluit.

het middagprogramma omvat vier workshops met de thema's: instroom, loopbaanbeleid, arbeidsvoorwaarden en het politievak in relatie tot de arbeidsmarkt. ook hier zullen inleiders zorgdragen voor prikkelende stellingen, die onder leiding van een gespreksleider ter discussie worden gesteld.

na afloop van deze werkconferentie wordt een informatiemap uit te geven met de inleidingen en de uitkomsten van de workshops. een aanmeldingsformulier (met opgave twee workshops) kunt u aanvragen bij karin wiltink van het lsop-congresbureau.
het maximum aantal deelnemers is 200. de aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. na het inzenden van het aanmeldingsformulier ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving.

lsop-congresbureau
arnhemseweg 348
7334 ac apeldoorn
055-5392300
e-mail: info@congres.lsop.nl

Deel: ' Conferentie Ontwikkelingen arbeidsmarkt voor de politie '
Lees ook