CDA

: Nieuws : Conferentie over Oosterse orthodoxie en ontwikkeling

Den Haag, 8 juni 1999

Op zaterdag 12 juni aanstaande vindt in de Sint Gertrudiskapel (Willemsplantsoen 1) te Utrecht de conferentie Oosterse orthodoxie en ontwikkeling: kerk, staat, politiek en samenleving in Oost-Europa plaats. Tegen de achtergrond van de crisis in Kosovo staat de vraag centraal hoe kerk, staat, politiek en samenleving kunnen werken aan een welvarend Europa, dat gevrijwaard is van oorlogen en dat ruimte biedt aan burgers om zelf verantwoordelijkheden te nemen.

De conferentie begint om 10.30 uur met een openingswoord door dagvoorzitter drs. W.K.N. Schmelzer (voorzitter Eduardo Freistichting). Daarna verzorgt dr. B. J. Groen (verbonden aan het Instituut voor Oosters christendom aan de Katholieke Universiteit Nijmegen) een inleiding over Oosterse orthodoxie in historisch perspectief: visies op staat, democratie en samenleving. Vervolgens spreekt drs. W.G. van Velzen (vice voorzitter Europese Volkspartij, lid Europees Parlemenent en voorzitter International Board van het Robert Schuman Institute te Hongarije) over Oosterse orthodoxie en politieke partijenvorming.
Daarna is er een discussie met onder meer de volgende commentatoren: drs. L.J. Hogebrink (secretaris van de Raad Overheid en Samenleving van de Nederlands Hervormde Kerk), drs. G.R.M. van Dartel (directeur Actie en Ontmoeting Oosterse Kerken, secretaris Sint Willibrordus Vereniging), mw. N.A. van den Nieuwboer-Langenkamp (burgemeester van Raalte, voorzitter Commissie Internationale Aangelegenheden VNG) en een vertegenwoordiger van Amnesty International.

Dagvoorzitter Schmelzer sluit de bijeenkomst om 12.45 uur af.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Eduardo Freistichting van het CDA in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut.

Deel: ' Conferentie Oosterse orthodoxie en ontwikkeling '
Lees ook