Gemeente Nijmegen


Conferentie open wijk school

Op woensdag 24 februari organiseert de gemeente Nijmegen een werkconferentie Open Wijkscholen in Nijmegen. Belangstellenden uit de onderwijssector, stedelijke instellingen en wijkorganisaties en ouders van basisschoolleerlingen zijn welkom.

Een open wijkschool is een combinatie van een basisschool met allerlei andere welzijns- en zorgvoorzieningen in een wijk. Deze combinatie moet zo zijn, dat alle voorzieningen -zoals het jongerenwerk en de Lindenberg- hierdoor effectiever kunnen gaan werken. Doel is het voorkomen van onderwijsachterstanden en het beter afstemmen van (buitenschoolse) activiteiten. Het thema 'opvoeding' staat centraal.

In Nijmegen zijn plannen voor circa vijftien open wijkscholen. Er wordt naar gestreefd tussen nu en 2001 jaarlijks een drie- ... viertal open wijkscholen van start te laten gaan gaan. Drie open wijkscholen zijn vorig jaar gestart, in de wijken Hatert, Neerbosch en Zellersacker.

Belangstellenden voor de conferentie kunnen zich tot 15 februari opgeven bij de heer Thijs Lam, tel. 3292498. Deelname is gratis.

Deel: ' Conferentie open wijk school in Nijmegen '
Lees ook