Landbouwuniversiteit Wageningen


logo Landbouwuniversiteit Wageningen


Persbericht

08-04-99, nr. 99-29

AIDS ONTWRICHT AFRIKAANSE SAMENLEVING

De aidsepidemie brengt met name zuidelijk Afrika een zware slag toe. In een aantal landen, waaronder Zambia, Zimbabwe en Oeganda is, volgens schattingen van de Wereld gezondheidsorganisatie en de Verenigde Naties, tien tot twintig procent van de bevolking besmet met het aidsvirus. Tijdens de conferentie "AIDS, livelihood and social change in Africa", die 15 en 16 april in Wageningen gehouden wordt, discussiëren deskundigen over de sociale en economische gevolgen van de ziekte en mogelijke oplossingen. Het congres wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Afrikastudies en de AIDS-Coördinatiegroep, een samenwerkingsverband van onder andere het Koninklijk Instituut voor de Tropen, Memisa en het Nederlandse Rode Kruis.

In zuidelijk Afrika zijn 22.5 miljoen mensen besmet met het aidsvirus, dat is zeventig procent van alle aidsbesmettingen wereldwijd. Oorlogen, armoede en migratie werken verspreiding van het virus in de hand. Het taboe op aids maakt het bovendien moeilijk nieuwe besmettingen te voorkomen en de gevolgen van aids te bestrijden. Aids brengt niet alleen het welzijn van de zieke en zijn directe omgeving een zware slag toe. Het grote aantal geïnfecteerden beïnvloedt bovendien sociale verbanden en de economische ontwikkeling.

Toekomst
Twee dagen lang kunnen deelnemers aan de conferentie ervaringen, kennis en inzichten uitwisselen over de effecten van aids op sociale verbanden en sociale processen in de Afrikaanse samenleving. Hoe vangen huishoudens extra zorgtaken op en welke effecten hebben één of meer zieken op het gezinsinkomen? Welke invloed heeft aids op de landbouwproductie? En wat zijn de gevolgen van massale migratie (door werk of etnische conflicten) op de verspreiding van aids in zuidelijk Afrika? Tenslotte komt ook de toekomst van jonge Afrikanen aan bod. Veel jonge kinderen verwezen, wanneer beide ouders bezwijken aan de gevolgen van aids. Juist deze wezen lopen meer kans op een besmetting wanneer ze niet goed opgevangen worden en in de marge van de samenleving belanden. Maar tegelijkertijd zijn het juist de kinderen en jongeren die in de toekomst het verloop van de dramatische epidemie, met hun gedrag, een positieve wending kunnen geven.

NOOT VOOR DE REDACTIE
De conferentie "AIDS; livelihood and social change in Afrika", 15 en 16 april, vindt plaats in de Leeuwenborch, Hollandseweg 1, Wageningen. Meer informatie: Landbouwuniversiteit Wageningen, Rurale Ontwikkelingsstudies, tel. 0317-483372/483638.

BBehandeld door: afdeling Voorlichting en PR, Heleen Kamminga, tel. 0317-482846 (werk) of 0317-411463 (privé)

Voor meer informatie kunt u mailen naar de afdeling Voorlichting en PR. Office@Alg.VL.WAU.NL


Overzicht Persberichten


Aangemaakt april 1999 door Gert van Maanen. Opmerkingen en vragen mailen naar: www@www.wau.nl


Deel: ' Conferentie over aids in Afrika '
Lees ook