OPEN UNIVERSITEIT NEDERLAND

De kloof tussen leren en werken

Zijn afgestudeerden klaar om aan het werk te gaan? Het antwoord op deze vraag is 'nee'. Er is altijd een kloof tussen hetgeen je leert in het formele onderwijs en de praktijk. Het onderwijs kan wel proberen om de overgang van leren naar werken te vergemakkelijken. Het Onderwijstechnologisch expertisecentrum van de Open Universiteit Nederland organiseert op 31 januari 2003 een conferentie rond dit onderwerp, met als titel: 'Expertise development: the transition between school and work'.

Klaar voor werk?
De eerste spreker, professor Michael Eraut van de University of Sussex (UK), gaat in op het thema: 'Afgestudeerden: klaar voor werk?'. Hij neemt de verschillen tussen leren in een onderwijssituatie en leren in de arbeidssituatie onder de loep. In een workshop gaan de deelnemers op zoek naar manieren om studenten tijdens hun studie beter voor te bereiden op de latere beroepspraktijk en anderzijds op het (bij)leren tijdens die beroepspraktijk.

Klaar om samen te werken?
Een afgestudeerde heeft vanuit zijn discipline een bepaalde manier van denken aangeleerd. In de beroepspraktijk moet hij echter samenwerken met afgestudeerden uit andere disciplines. De tweede spreker, professor Wim Gijselaers van de Universiteit van Maastricht, gaat dan ook in op de vraag: 'Afgestudeerden: klaar om samen te werken?' Hij identificeert de factoren die samenwerking in multidisciplinaire teams vergemakkelijken of bemoeilijken. In een workshop gaat men op zoek naar wegen om studenten voor te bereiden op die samenwerking.

De kloof overbruggen
De conferentie besluit met de inaugurale rede van prof. Els Boshuizen als hoogleraar Onderwijskunde en onderwijstechnologie aan het Onderwijstechnologisch expertisecentrum (OTEC) van de Open Universiteit Nederland. Titel van haar oratie is: 'Expertiseontwikkeling; of hoe de kloof tussen school en werk te overbruggen?'

De conferentie vindt plaats op 31 januari 2003 in gebouw Pretoria van de Open Universiteit Nederland te Heerlen. Aanvang conferentie: 10.00 uur. Aanvang oratie: 16.00 uur.

Deel: ' Conferentie over de kloof tussen leren en werken '
Lees ook