Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Conferentie over geschiedenisonderwijs
Datum: 25 tot 30 maart 2003

'School history on the move. Changes in the learning and teaching of history in the decade of educational reforms'. Onder deze titel organiseert Euroclio van 25 tot 30 maart 2003 haar jaarlijkse conferentie en jaarvergadering, in Bologna/Castel San Pietro, Italië. Centraal staan de veranderingen in het geschiedenisonderwijs van de afgelopen tien jaar. Het programma zal bestaan uit lezingen, workshops, presentaties en excursies. De conferentie geeft geschiedenisdocenten uit verschillende landen de kans om ideeën en ervaringen uit te wisselen. De nieuwe contacten die hier worden opgedaan, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan internationale samenwerking op het gebied van geschiedenisonderwijs.

Zoekwoorden:

Deel: ' Conferentie over geschiedenisonderwijs '
Lees ook